Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δρ Κωνστάντια Κ Φλαμπoυριάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ


. Εξετάζονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 2500 ασθενείς στο ΤΕΙ, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Διασυνδετική Νευρολογική Κάλυψη.
. -Ιατρείο Ανοιας: Λειτουργεί κάθε Τετάρτη
. -Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Χειρίστρια Αικατερίνη Παπαιωάννου
. Υπεύθυνος Ιατρός Δρ. Κ. Φλαμπουριάρη


Ιατρική