0

 

 

 

 

 

Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) «Σισμανόγλειο»

Προφίλ    Στελέχωση    Έρευνα    Βραβεύσεις-Καινοτομία    Επικοινωνία    Χάρτης

 

 

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Πληροφορικής (έχουν Σχεδιαστεί-Αναπτυχθεί-Υλοποιηθεί και Συντηρούνται από την Υπ/νση Πληροφορικής του Νοσοκομείου) είναι προσβάσιμες και από (φορητές) κινητές συσκευές (ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κλπ)! Συνιστάται η χρήση πρόσφατης γενιάς προγράμματος περιήγησης (browser).

Οι τρέχοντες Μηχανισμοί/Iστοσελίδα του Συστήματος, έχουν υλοποιηθεί (κώδικας) με χρήση Σύγχρονων τεχνολογιών (HTML, HTML5, JavaScript, PHP) ενώ φέρουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (https), διασφαλίζοντας την Ταυτότητα, Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα του Φορέα καθώς και την Αξιοπιστία των τηρούμενων συλλεγμένων Στοιχείων σε αυτό!


Επιστροφή στον Κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου

1


 

Προφίλ Πληροφορικής Νοσοκομείου - Δραστηριότητες

            To εξειδικευμένο προσωπικό της Πληροφορικής του Νοσοκομείου [Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) «Σισμανόγλειο»], στα πλαίσια της αλματώδους αύξησης των αναγκών για ταχεία παροχή εξειδικευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών/υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής της πληροφορικής τεχνολογίας στις λειτουργίες του, είναι υπεύθυνο για την μέριμνα, την ανάλυση, σχεδίαση, προγραμματισμό και υλοποίηση σχεδίων πληροφορικής, με στόχο την επίτευξη, διασφάλιση και συνέχιση των ανωτέρω επιδιώξεων που αποτελούν διαρκή αυτοσκοπό του.

            Με δεδομένο ότι η πληροφορική τεχνολογία εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Πληροφορική στοχεύει στη συνεχή εξοικείωση και προσαρμογή των εργαζομένων του Νοσοκομείου, στα νέα δεδομένα της χρήσης των τεχνολογιών αυτών που εξελίσσονται συνεχώς.

            Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποδεικνύουν την ζωτικότητα της Υπηρεσίας αλλά και την αναγκαιότητα αποφασιστικών παρεμβάσεών της σε πληθώρα διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Την προσπάθεια εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ακολουθεί η επιτακτική ανάγκη της πλήρους στελέχωσης και της διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ενδεικτικά, κομβικά, αναφέρονται οι κάτωθι Δραστηριότητες της Πληροφορικής [Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) «Σισμανόγλειο»]:

1.       Τεχνική Υποστήριξη υπολογιστικού εξοπλισμού από το Προσωπικό της Πληροφορικής. Στα Πλαίσια αυτά, η Πληροφορική από το Β' εξάμηνο του 2002, σταδιακά ανέπτυξε Τεχνικό Τμήμα, αφενός με χρόνους ανταπόκρισης κάτω των 20’ για το 95% των αναφερόμενων Τεχνικών προβλημάτων, αφετέρου εκμηδενίζοντας την αναγκαιότητα από τότε (2002) συνέχισης σύναψης (υπέρογκων πολλές φορές) Συμβάσεων Συντήρησης και Επισκευής Υπολογιστικού εξοπλισμού (Η/Υ), εξοικονομώντας πολύ σημαντικούς πόρους για το Νοσοκομείο και τις Δομές του!

2.       Εκπαίδευση Πληροφορικής -όπου αυτό είναι δυνατό- από το Προσωπικό Πληροφορικής και ενεργή Συμβολή/Συμμετοχή του σε Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Πληροφορικής για τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου Εκπαίδευσης (που αφορούν γνωστικά αντικείμενα Πληροφορικής)

3.       μέριμνα για τη διασφάλιση Λειτουργικότητας-Υποστήριξης Εμπορικών Εφαρμογών και Δικτυακών Υποδομών που αξιοποιούνται από επιμέρους Υπηρεσίες του Νοσοκομείου (Διαχειριστικό Ασθενών Λογισμικό, Μηχανογράφηση Εργαστηρίων)

4.       επεκτάσεις/αναβαθμίσεις Δικτυακών Υποδομών

5.       ανάπτυξη/υλοποίηση Ασυρμάτων Υπο-δικτύων από το Προσωπικό της Υπηρεσίας με ίδια μέσα [π.χ. Α) υλοποίηση -σε πλήρη αξιοποίηση κατά το διάστημα από το 2006 έως το 2012- εκπαιδευτικής αίθουσας 20 σταθμών εργασίας, παροχής ποικίλων διαδικτυακών υπηρεσιών με πολιτική ασφαλείας, Β) στοιχειώδους (μηδενικού κόστους επίσης) ασύρματου δικτύου πρόσβασης [Wi-Fi HOTSPOT] σε Υπηρεσίες Διαδικτύου στην Μονάδα Κυστικής Ίνωσης και στην Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου]

6.       σταδιακή εφαρμογή Πολιτικής Ασφαλείας για το σύνολο εφαρμογών και υποδομών σε μέσα και εφαρμογές, υλοποίηση κεντρικής υποδομής προστασίας από Ιούς, έλεγχος περιεχομένου πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω φραγών αναλόγως του καλούμενου περιεχομένου

7.       διαχείριση και συγκροτημένη παροχή υπηρεσιών email & web μέσω υποδομών «Σύζευξις»

8.       ανάλυση/σχεδίαση/προγραμματισμός/υποστήριξη/επεκτάσεις/τροποποιήσεις, στο 100% από το Προσωπικό της Πληροφορικής, υποσυστημάτων πληροφοριακών εφαρμογών για Τμήματα, βάσει αιτημάτων τα οποία δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες Εμπορικές Εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εγκατεστημένες και πλήρως λειτουργικές εφαρμογές που βρίσκονται σε πλήρη αξιοποίηση:

9.       συγκέντρωση Στατιστικών, Επεξεργασία και Εξαγωγή Συγκεντρωτικών για το σύνολο των Υπηρεσιών, Διαχείριση Διαδικτυακών σχετικών Πλατφορμών

10.       Τεχνική και Εκπαιδευτική Υποστήριξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας: Ξενώνας Προεφήβων και Εφήβων «ΟΡΜΟΣ Νέας Παλλήνης», Ξενώνας «ΤΟ ΣΠΙΤΙ» για Εφήβους 14-17 ετών Παλλήνης και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Παλλήνης

11.       από το 2002, πλήρης (με ίδια μέσα) υποστήριξη (με ανάλυση-σχεδίαση-προγραμματισμό-υλοποίηση και Νέων Ενοτήτων, με υποστήριξη-συντήρηση και αυτών) για τον Διαδικτυακό Τόπο (web site) του Νοσοκομείου (www.sismanoglio.gr) [αξιοποίηση Τεχνολογιών HTML, HTML5, PHP, JavaScript, MySQL (για το Σύστημα Διαχείρισης σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων)]

12.       από το 2014, υλοποίηση (με ίδια μέσα) και ενσωμάτωση στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (βασισμένης στο ανοιχτό λογισμικό Moodle) για τις ανάγκες του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ποιότητα των Υπηρεσιών του Γραφείου προς τους Εκπαιδευόμενους (μέχρι και το 2018). Δυστυχώς, στα μέσα του 2020, η πλατφόρμα απενεργοποιήθηκε λόγω περιορισμένων πόρων και σε συνέχεια της διαπίστωσης πως -από το 2018- δεν αξιοποιούταν πλέον από τον Αιτούντα (το Εκπαιδευτικό Υλικό/Περιεχόμενο που γινόταν ανάρτηση στην Πλατφόρμα αυτή από το 2014, αποτελούσε αρμοδιότητα και το επιμελούταν το Γραφείο Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου)

13.       σε πλήρη αξιοποίηση και προς ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από το 2015, με ποικίλες αναβαθμίσεις: υλοποίηση (με ίδια μέσα) συστήματος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (real time/on-line), Ενημέρωσης Ασθενών και Επισκεπτών (Πολιτών-Κοινού), το οποίο και συντηρείται, εμπλουτίζεται, εκσυγχρονίζεται σταδιακά από την Πληροφορική του Νοσοκομείου επίσης. Αρχικά, το σύστημα εγκαταστάθηκε στον χώρο αναμονής των Επειγόντων Περιστατικών [ΤΕΠ], στη συνέχεια (2019) στο χώρο εισόδου στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου (απέναντι από τις Πληροφορίες) και επεκτάθηκε (2021) στον χώρο αναμονής των Εξωτερικών Ιατρείων [Τακτικών και Απογευματινών (ΤΕΙ)] / Σύστημα Digital Signage

14.        από το 2018, Πιλοτική υλοποίηση (με ίδια μέσα) [Ανάλυση, Σχεδίαση, Προγραμματισμός, custom επεμβάσεις και Συντήρηση] Ειδικής Ενότητας για την παροχή Υπηρεσιών Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιασκέψεων για τις ποικίλες Εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και για «Παρουσιάσεις» διαφόρων Τμημάτων και Διευθύνσεων του Νοσοκομείου, εντός του Φορέα (intralan). Αυτά, αξιοποιώντας το Ανοιχτό Λογισμικό «BigBlueButton». Δυστυχώς, στα μέσα του 2020, απενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα λόγω περιορισμένων πόρων

15.        από τον Φεβρουάριο του 2020 προς ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Πιλοτική Λειτουργία: αυτοβούλως, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) σε περιβάλλον Intranet «Διαδικτυακού/on line-real time μηχανισμού αποστολής Αιτημάτων -από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου- προς Ενέργεια από τα Τμήματα Πληροφορικής (e-IT-ticketing)», με στόχο, την άμεση και αποτελεσματικότερη συλλογή/επεξεργασία και ανταπόκριση επί των αιτημάτων, την μείωση της γραφειοκρατίας, τη περαιτέρω συμβολή στην κατεύθυνση «paperless Δημόσιο», την εξοικονόμηση πόρων (όχι ανάγκη εκτυπώσεων-δαπανών σε χαρτί και αναλωσίμων-επιβάρυνση εκτυπωτικού εξοπλισμού), την άμεση ηλεκτρονική αποτύπωση και «παρακολούθηση» του κάθε Αιτήματος σε κάθε του Βήμα. Συμπτωματικά, με την έλευση της πανδημίας του «Κορωνοϊού/Covid-19», θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα καίριο μέσο περιορισμού και των «άσκοπων» διεπαφών μεταξύ του προσωπικού, που απαιτείτο με την «γραφειοκρατική» μέχρι τότε διαδικασία

16.        σε πλήρη αξιοποίηση και προς ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (από τον 04/2020), εκτάκτως λόγω της πανδημίας του «Κορωνοϊού/Covid-19»: αξιολογώντας την επιτακτικότητα των αναγκών, την ανάγκη του περιορισμού των -εν δυνάμει- κινδύνων στην διεπαφή μεταξύ του προσωπικού, αλλά και τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμου χρόνου για το προσωπικό Υγείας (που δεν είναι «εξοικειωμένο» με Τεχνολογίες Πληροφορικής και είναι πολύ έντονα επιφορτισμένο –λόγω της συγκυρίας- με τον κύριο ρόλο του που είναι οι παροχές υπηρεσιών Υγείας), αυτοβούλως, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) σε περιβάλλον Intranet, «Διαδικτυακού/on line-real time μηχανισμού ηλεκτρονικής συλλογής για την αποστολή Στοιχείων -που απαιτούντο από το Υπουργείο σε καθημερινή βάση από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου- προς άμεση Στατιστική Επεξεργασία από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκομείου». Επίτευξη έγκαιρης, ορθής, εύκολης, ενιαία γραμμογραφημένης -για όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες/Γραφεία του νοσοκομείου- μορφής των υποβαλλόμενων στοιχείων, μείωση της γραφειοκρατίας, περιορισμός διεπαφών μεταξύ του προσωπικού στα μέτρα πρόληψης κατά του ιού, ταχεία αποστολή τελικών Στατιστικών για την πανδημία στις Αρχές. Σημείωση: Το 3ο τετράμηνο του 2020, υπήρξε εξέλιξή του (νεότερη έκδοση) για να υποστηρίζει επιθυμητό «χρονικό παράθυρο» επίτρεψης υποβολής στοιχείων.

17.        από τον Ιούλιο του 2020 προς ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Πιλοτική Λειτουργία: Σε συνεργασία με την Διευθύντρια της Μονάδας, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) σε περιβάλλον Intranet «Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας πραγματικού χρόνου/on line-real time, Συλλογής Στοιχείων Ερωτηματολογίου (υποβολή/έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, συγκέντρωση σε αρχείο όλων των απαντήσεων και των αυτοματοποιημένα υπολογισθέντων δεικτών, για την άμεση στατιστική και μη επεξεργασία τους σε επίπεδο Κλινικής εικόνας) για τους Ασθενείς της Μονάδας ΜελέτηςΎπνου (ΜΜΥ) / (e-SC-REGISTERING

18.     από τα μέσα του 2020, πλήρης Συντήρηση (και με σχεδιαστικές παρεμβάσεις/προσθήκες όπου καθίσταται εφικτό) του Διαδικτυακού Τόπου της ΝΜ «Αμαλία Φλέμιγκ» (www.flemig-hospital.gr)

19.    Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση (2021) Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), «Διαδικτυακού/real time μηχανισμού ηλεκτρονικής συλλογής, ελέγχου πληρότητας και εγκυρότητας Στοιχείων Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών, για το Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ/ED) Νοσοκομείου» («e-EVALUATE QUALITY of ED SERVICES»). Αναλυτικότερα, συγκέντρωση σε ηλεκτρονικό Αρχείο, όλων των απαντήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, για την άμεση Στατιστική Επεξεργασία τους με στόχο τη Λήψη αποφάσεων και Διορθωτικών παρεμβάσεων, για τη Βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών από το Τμήμα. Κατά την ορθή και πλήρη υποβολή, τότε γίνεται επιτυχής καταχώρηση στο ΠΣ και απόδοση αντίστοιχα ενός μοναδικού ραβδωτού κώδικα (BARCODE). Για τη μέγιστη δυνατή ορθή συμπλήρωση επί των απαντήσεων και προς αποφυγή λαθών/παραλείψεων, αναπτύχθηκαν αλγοριθμικοί έλεγχοι διασφάλισης ορθότητας και πληρότητας επί των απαντήσεων, με παροχή σαφών και με ακρίβεια σχετικών υποδείξεων στο Χρήστη/Χρήστρια (για να καταστεί τελικά δυνατή η Υποβολή με τα πλήρη και προβλεπόμενα Στοιχεία). Αναπτύχθηκαν/υλοποιήθηκαν και Σύγχρονοι Μηχανισμοί Ασφαλείας για τον εντοπισμό -τυχόν- απόπειρας μη επιτρεπτής καταχώρησης στο Σύστημα ακόμα και από «αυτοματοποιημένες μηχανές»

20.    Ανάπτυξη και υλοποίηση (2021) «Διαδικτυακού μηχανισμού καταγραφής στοιχείων Επισκεψιμότητας σε στοχευμένες Ιστοσελίδες του Διαδικτυακού τόπου του Νοσοκομείου, για την αποτίμησή τους/εξαγωγή συμπερασμάτων» («e-EVALUATE TRAFFIC RATING of WEB PAGES»)

21.    Σταδιακή αναπροσαρμογή (2021) του Κώδικα των επιμέρους ιστοσελίδων του Διαδικτυακού τόπου του Νοσοκομείου, στα πλαίσια υιοθέτησης (ψηφιακού) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (https), διασφαλίζοντας την Ταυτότητα, Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα του Φορέα καθώς και την Αξιοπιστία των τηρούμενων συλλεγμένων Στοιχείων σε αυτές

22.    Σταδιακή Ανάλυση και Ενσωμάτωση Σύγχρονων Πολιτικών Ασφάλειας (2021) στις ήδη υφιστάμενες, με αξιοποίηση σχετικού Εξοπλισμού (firewall/application control), για την παροχή Υπηρεσιών ελεγχόμενης πρόσβασης σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες από τον υπολογιστικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου [πέραν των υφιστάμενων μηχανισμών της Κεντρικής Πλατφόρμας (λογισμικού) Αντιϊικής προστασίας και ελέγχου περιεχομένου που διαθέτει το Νοσοκομείο από το 2015]. Ο σχετικός Eξοπλισμός παραμετροποιήθηκε και συντηρείται από την Υπηρεσία Πληροφορικής του Νοσοκομείου, ενώ διαρκώς εξελίσσονται και ενσωματώνονται από το προσωπικό της σταδιακά και επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες για το Νοσοκομείο. Στόχευση: Η Εφαρμογή επιπλέον Σύγχρονων μέτρων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ των Υπηρεσιακών Πόρων, καθώς και η Υποστήριξη τέτοιων Πολιτικών και σε (φορητές) κινητές συσκευές (ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κλπ) που έχουν πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο δεδομένων του Νοσοκομείου

23.       οι όποιες Εφαρμογές/Διαδικτυακοί τόποι (websites), αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται με ίδια μέσα από το Προσωπικό της Πληροφορικής (ως προαναφέρθηκαν), υποστηρίζονται και αναβαθμίζονται με αποκλειστική μέριμνα του Προσωπικού της (φέροντας οι σχετικές ιστοσελίδες σχετική σήμανση)

Τονίζεται πως, από το 2002 τουλάχιστον, με την αυτόβουλη σταδιακή συγκρότηση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Υλικό/Hardware) αλλά και με τον πλήρη σταδιακό σχεδιασμό (κατόπιν ανάλυσης) ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Λογισμικό/Software) για τις ανάγκες διαφόρων Τμημάτων του Νοσοκομείου (με ίδια πάντα μέσα και με το υφιστάμενο Προσωπικό):

 

I) αφενός για το Νοσοκομείο οι χρόνοι ανταπόκρισης κυμαίνονται κάτω των 20’ για το 95% των αναφερόμενων Τεχνικών προβλημάτων,

 

II) αφετέρου εκμηδενίστηκε η αναγκαιότητα από τότε (2002) συνέχισης σύναψης (υπέρογκων πολλές φορές) Συμβάσεων Συντήρησης και Επισκευής Υπολογιστικού εξοπλισμού (Η/Υ) αλλά και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (για τις Ενότητες που σταθμίστηκε πως μπορεί να καλύψει το προσωπικό της Πληροφορικής), ενώ ο Διαδικτυακός Τόπος (web site) του Νοσοκομείου, αποτελεί ένα πολύ «ζωντανό» και συστηματικά ενημερούμενο (εκ των έσω) επί του περιεχομένου και των υπηρεσιών του μέσο, παρέχοντας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς Ασθενείς, Επισκέπτες αλλά και Προμηθευτές.

 

Αυτό το Δομικό δίπτυχο, οδήγησε (και εξακολουθεί να αποφέρει οφέλη) σε:

 

Ι) ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ εξοικονόμηση πολύ σημαντικών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πόρων για το Νοσοκομείο και τις Δομές του αλλά και,

 

ΙΙ) πολύ σημαντική «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ» και «ΕΥΕΛΙΞΙΑ» σε αναγκαίες αναπροσαρμογές που ανακύπτουν, τόσο σε επίπεδο Υλικού, όσο και σε επίπεδο Λογισμικού/Εφαρμογών, χωρίς «εξάρτηση» από «τρίτους/Εταιρίες» (στο μέτρο του δυνατού πάντα).

 

To 2019, τέθηκε σε -σταδιακή- Εφαρμογή η ενεργοποίηση «διαχωρισμού» της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής σε δύο (2) επιμέρους Τμήματα:

       1. Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (SOFTWARE)

       2. Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων & Υπολογιστών (HARDWARE)

 

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οργανωτικά, θεωρείται πως ανήκει στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, παρόλο που το Προσωπικό της καθημερινά εδώ και δεκαετίες, είναι επιφορτισμένο και με τον -εξίσου καίριο και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ για το Νοσοκομείο- ρόλο της (μονόδρομα/αναγκαστικά) ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (αντιμετώπιση -επιτακτικά και μη- των -διαφόρων διαβαθμίσεων- τεχνικών προβλημάτων, που αφορούν τη λειτουργικότητα των σταθμών εργασίας-Η/Υ, του περιφερειακού υπολογιστικού εξοπλισμού, της δικτύωσης και των υποδομών δικτύου δεδομένων).

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ που παρέχεται από το εξειδικευμένο προσωπικό της, δεν αφορά μόνο τους χώρους της Διοικητικής Υπηρεσίας αλλά το σύνολο των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) του Νοσοκομείου [π.χ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΠ), ΙΑΤΡΕΙΑ (ΤΕΙ), ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΜΕΘ, ΚΕΜ, ΜΑΦ, ΜΒΝ)], «εκθέτοντας» το προσωπικό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ σε εν δυνάμει (υγειονομικούς) κινδύνους.

 

Τα ζητούμενα προς την Πληροφορική, λόγω της αυτονόητης γεωμετρικής μετάπτωσης ποικίλων παρεχόμενων υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, καθιστούν αναγκαία και μονόδρομη τη στήριξη και τον εμπλουτισμό του εξειδικευμένου Προσωπικού της, χωρίς να συνεχίζεται να καλείται για την κάλυψη και αλλότριων -μη πληροφορικής- Διοικητικών καθηκόντων/αναγκών (που θα συνέχιζαν και πάλι να «αναχαιτίζουν» τη βέλτιστη εξέλιξη των Υπηρεσιών της). Ο κύκλος δραστηριοτήτων της Πληροφορικής του Νοσοκομείου έχει αυξηθεί αντιστοίχως εκθετικά, τάση που εξελίσσεται κάθε μέρα που περνά.

 

Η Πληροφορική της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο», από την πλευρά της καθημερινά συνεισφέρει με πραγματικά Δεδομένα και Δείκτες, στην κοινή κατεύθυνση βελτίωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και αναβάθμισης της εικόνας του χώρου, μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας καλής θέλησης και συνεργασίας με όλα τα επιμέρους Τμήματα/Γραφεία (όχι μόνο τα Διοικητικά), που αποτελεί –εξίσου με τα προηγούμενα- βασικό συστατικό στοιχείο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για το Νοσοκομείο και τους Στόχους του.


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


 


 

Στελέχωση Υπηρεσίας - Ανθρώπινο Δυναμικό

Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου/ης

Κλάδος - Ειδικότητα

Email

Πετροπούλου Σταυρούλα

Π.Ε. Πληροφορικής

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου (Αλφαβητικά)

Κλάδος - Ειδικότητα

Email

Αργιανάς Δημήτριος

Τ.Ε. Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων (Τ.Ε.)

Λαρεντζάκης Γεώργιος

Δ.Ε. Πληροφορικής

Λουπέλης Ευάγγελος

Τ.Ε. Πληροφορικής / Μηχανικός Πληροφορικής (Τ.Ε.)

Μακράκη Μαρία

Δ.Ε. Πληροφορικής

Παπαδόπουλος Παρασκευάς

Τ.Ε. Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων (Τ.Ε.)

Πετρούτσος Αλέξανδρος

Π.Ε. Πληροφορικής

Σταύρακα Ευαγγελία

Τ.Ε. Πληροφορικής

Τζίνα Σταυρούλα

Δ.Ε. Πληροφορικής

Τσαφαρίδου Μάνια

Δ.Ε. Πληροφορικής / Προγραμματίστρια Η/Υ (Δ.Ε.)

Φερετζάκης Γεώργιος

Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


 


 

Έρευνα/Research

Τίτλος/Title (επιλέξιμος για να δείτε το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Περιεχόμενο/clickable to view it's Content IN DETAIL)

Using Machine Learning Algorithms to Predict Antimicrobial Resistance and Assist Empirical Treatment

Using Machine Learning Techniques to Aid Empirical Antibiotic Therapy Decisions in the Intensive Care Unit of a General Hospital in Greece

A 2-Year Single-Centre Audit on Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae Strains from an Intensive Care Unit and Other Wards in a General Public Hospital in Greece

Using Microbiological Data Analysis to Tackle Antibiotic Resistance of Klebsiella Pneumoniae


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


 


 

Βραβεύσεις-Καινοτομία

Τίτλος/Title (επιλέξιμος για να δείτε το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Περιεχόμενο/clickable to view it's Content IN DETAIL)

Healthcare Business Awards 2020: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία» για έρευνα με τίτλο: «Χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποβοήθηση της λήψης απόφασης εμπειρικής θεραπείας στη Μ.Ε.Θ. και στις Παθολογικές Κλινικές της Νοσοκομειακής μονάδας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Impact BITE Awards 2020:  GOLD βραβείο στην κατηγορία Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με θέμα «Νέα Προτεινόμενη Τεχνική με Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης για την Υποβοήθηση της Λήψης Απόφασης Εμπειρικής Θεραπείας στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Healthcare Business Awards 2019: BRONZE βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου με θέμα «Μελέτη Ελέγχου Αντοχής στα Αντιβιοτικά Στελεχών Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii και Klebsiella pneumoniae στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σε άλλες Κλινικές Γενικού Νοσοκομείου»

Ανάρτηση στο Αποθετήριο Καινοτομιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εμπειρική Θεραπεία»

         

Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


 


 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Πληροφορική του Νοσοκομείου


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

213 - 2058 - 231 / 514 / 515 / 372 / 392 / 415 / 134 / 234 / 445 / 023

Σαρώστε με τη Συσκευή σας (π.χ. το κινητό σας τηλέφωνο) το ακόλουθο QRcode, για την άμεση καταχώριση στη Συσκευή σας των Στοιχείων Επικοινωνίας με την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκομείου:
Κεντρικό Email ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (it at sismanoglio.gr)
(αυτόματα το email προωθείται σε όλο το Προσωπικό της Υπηρεσίας)
Ιστοσελίδα (web site) Πληροφορικής www.sismanoglio.gr/it
Διαδικτυακός Τόπος (web site) Νοσοκομείου www.sismanoglio.gr
Γραφεία Πληροφορικής : ΚΤΗΡΙΟ Ν4 - ΙΣΟΓΕΙΟ (Διοικητικές Υπηρεσίες)

 


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


4


 

Χάρτης Περιοχής προσέγγισης στο Νοσοκομείο

Τέρμα Οδού Σισμανογλείου - Υπηρεσία Πληροφορικής : ΚΤΗΡΙΟ Ν4 - ΙΣΟΓΕΙΟ (Διοικητικές Υπηρεσίες)

Συγκοινωνία : Από ΗΣΑΠ Αμαρουσίου μέσω Γραμμής 030 Τοπικού Λεωφορείου (Τέρμα Σισμανόγλειο)

Χάρτης

 Δυναμικός Χάρτης (μέσω Google Maps):


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


Επιστροφή στον Κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου