0

 

 

 

 

 

Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) «Σισμανόγλειο»

Προφίλ    Στελέχωση    Έρευνα    Βραβεύσεις-Καινοτομία    Συνέδρια-Άλλες συμμετοχές    Επικοινωνία    Χάρτης

Στατιστικά Επισκεψιμότητας Ιστοσελίδας ΠληροφορικήςΧρονικό διάστημαΕπισκέψεις© Υποδιεύθυνση Πληροφορικής «Σισμανόγλειο»0Ιαν-Μάρτ 2021Απρ-Ιούν 2021Ιούλ-Σεπ 2021Οκτ-Δεκ 2021Ιαν-Μάρτ 2022Απρ-Ιούν 20222505007501000805886619563615500

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix»

(Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

ANDROID App «SISMApp»

ANDROID App «SISMApp»

ANDROID App «SISMApp» για κινητές συσκευές

ANDROID App «SISMApp»

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Πληροφορικής (έχουν Σχεδιαστεί-Αναπτυχθεί-Υλοποιηθεί και Συντηρούνται από την Υπ/νση Πληροφορικής του Νοσοκομείου) είναι προσβάσιμες και από (φορητές) κινητές συσκευές (ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κλπ)! Συνιστάται η χρήση πρόσφατης γενιάς προγράμματος περιήγησης (browser).

Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα ΔΕΝ κάνει χρήση κανενός τύπου cookie ή/και οποιουδήποτε μηχανισμού τήρησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, σεβόμενη την Ιδιωτικότητά σας.

Οι τρέχοντες Μηχανισμοί/Iστοσελίδα του Συστήματος, έχουν υλοποιηθεί (κώδικας) με χρήση Σύγχρονων τεχνολογιών (HTML, HTML5, JavaScript, SVG και PHP) ενώ φέρουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (https), διασφαλίζοντας την Ταυτότητα, Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα του Φορέα καθώς και την Αξιοπιστία των τηρούμενων συλλεγμένων Στοιχείων σε αυτό!


Επιστροφή στον Κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου

1

 


 

Προφίλ Πληροφορικής Νοσοκομείου - Δραστηριότητες

            To εξειδικευμένο προσωπικό της Πληροφορικής του Νοσοκομείου [Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) «Σισμανόγλειο»], στα πλαίσια της αλματώδους αύξησης των αναγκών για ταχεία παροχή εξειδικευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών/υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής της πληροφορικής τεχνολογίας στις λειτουργίες του, είναι υπεύθυνο για την μέριμνα, την ανάλυση, σχεδίαση, προγραμματισμό και υλοποίηση σχεδίων πληροφορικής, με στόχο την επίτευξη, διασφάλιση και συνέχιση των ανωτέρω επιδιώξεων που αποτελούν διαρκή αυτοσκοπό του.

            Με δεδομένο ότι η πληροφορική τεχνολογία εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Πληροφορική στοχεύει στη συνεχή εξοικείωση και προσαρμογή των εργαζομένων του Νοσοκομείου, στα νέα δεδομένα της χρήσης των τεχνολογιών αυτών που εξελίσσονται συνεχώς.

            Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποδεικνύουν την ζωτικότητα της Υπηρεσίας αλλά και την αναγκαιότητα αποφασιστικών παρεμβάσεών της σε πληθώρα διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Την προσπάθεια εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ακολουθεί η επιτακτική ανάγκη της πλήρους στελέχωσης και της διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ενδεικτικά, κομβικά, αναφέρονται οι κάτωθι Δραστηριότητες της Πληροφορικής [Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) «Σισμανόγλειο»]:

1.       Τεχνική Υποστήριξη υπολογιστικού εξοπλισμού από το Προσωπικό της Πληροφορικής. Στα Πλαίσια αυτά, η Πληροφορική από το Β' εξάμηνο του 2002, σταδιακά ανέπτυξε Τεχνικό Τμήμα, εκμηδενίζοντας την αναγκαιότητα σύναψης Συμβάσεων Συντήρησης και Επισκευής Υπολογιστικού εξοπλισμού (Η/Υ), εξοικονομώντας πολύ σημαντικούς πόρους για το Νοσοκομείο και τις Δομές του

  

2.       Εκπαίδευση Πληροφορικής -όπου αυτό είναι δυνατό- από το Προσωπικό Πληροφορικής και ενεργή Συμβολή/Συμμετοχή του σε Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Πληροφορικής για τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου Εκπαίδευσης (που αφορούν γνωστικά αντικείμενα Πληροφορικής)

3.       μέριμνα για τη διασφάλιση Λειτουργικότητας-Υποστήριξης Εμπορικών Εφαρμογών και Δικτυακών Υποδομών που αξιοποιούνται από επιμέρους Υπηρεσίες του Νοσοκομείου (Διαχειριστικό Ασθενών Λογισμικό, Μηχανογράφηση Εργαστηρίων)

4.       επεκτάσεις/αναβαθμίσεις Δικτυακών Υποδομών (προδιαγραφές/επίβλεψη)

5.       ανάπτυξη/υλοποίηση Ασυρμάτων Υπο-δικτύων από το Προσωπικό της Υπηρεσίας με ίδια μέσα [π.χ. Α) υλοποίηση -σε πλήρη αξιοποίηση κατά το διάστημα από το 2006 έως το 2012- εκπαιδευτικής αίθουσας 20 σταθμών εργασίας, παροχής ποικίλων διαδικτυακών υπηρεσιών με πολιτική ασφαλείας, Β) στοιχειώδους (μηδενικού κόστους επίσης) ασύρματου δικτύου πρόσβασης [Wi-Fi HOTSPOT] σε Υπηρεσίες Διαδικτύου στη Μονάδα Κυστικής Ίνωσης -σε πλήρη αξιοποίηση μέχρι και το 2023- περιορισμένων όμως δυνατοτήτων προσβασιμότητας]

6.       σταδιακή εφαρμογή Πολιτικής Ασφαλείας για το σύνολο εφαρμογών και υποδομών σε μέσα και εφαρμογές, υλοποίηση κεντρικής υποδομής προστασίας από Ιούς, έλεγχος περιεχομένου πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω φραγών αναλόγως του καλούμενου περιεχομένου

7.       διαχείριση και συγκροτημένη παροχή υπηρεσιών email & web μέσω υποδομών «Σύζευξις»

8.       ανάλυση/σχεδίαση/προγραμματισμός/υποστήριξη/επεκτάσεις/τροποποιήσεις, στο 100% από το Προσωπικό της Πληροφορικής, υποσυστημάτων πληροφοριακών εφαρμογών για Τμήματα, βάσει αιτημάτων τα οποία δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες Εμπορικές Εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εγκατεστημένες και πλήρως λειτουργικές εφαρμογές που βρίσκονται σε πλήρη αξιοποίηση:

9.       συγκέντρωση Στατιστικών, Επεξεργασία και Εξαγωγή Συγκεντρωτικών για το σύνολο των Υπηρεσιών, Διαχείριση Διαδικτυακών σχετικών Πλατφορμών

10.       Τεχνική και Εκπαιδευτική Υποστήριξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας: Ξενώνας Προεφήβων και Εφήβων «ΟΡΜΟΣ Νέας Παλλήνης», Ξενώνας «ΤΟ ΣΠΙΤΙ» για Εφήβους 14-17 ετών Παλλήνης και του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου [Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. / πρώην Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (ΙΠΚ)] Παλλήνης

11.       από το 2002 (μέχρι και τα μέσα του 2024), πλήρης (με ίδια μέσα) υποστήριξη (με ανάλυση-σχεδίαση-προγραμματισμό-υλοποίηση και Νέων Ενοτήτων, με υποστήριξη-συντήρηση και αυτών) για τον Διαδικτυακό Τόπο (web site) του Νοσοκομείου (www.sismanoglio.gr) [αξιοποίηση Τεχνολογιών HTML, HTML5, PHP, JavaScript, SVG, MySQL (για το Σύστημα Διαχείρισης σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων)]

Εξέλιξη: Τον Ιούλιο του 2023, ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία μας επιτυχώς η λειτουργική Μετάπτωση του ιστοτόπου στις νέες Υποδομές του πλάνου φιλοξενίας (από εκείνες του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε αυτές του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»).

Διαδικτυακός τόπος (web site) NM «Σισμανόγλειο» (2002-2024)

12.       από το 2014, υλοποίηση (με ίδια μέσα) και ενσωμάτωση στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (βασισμένης στο ανοιχτό λογισμικό Moodle) για τις ανάγκες του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ποιότητα των Υπηρεσιών του Γραφείου προς τους Εκπαιδευόμενους (η Πλατφόρμα αξιοποιήθηκε στο έπακρο μέχρι και το 2016 που παρείχε τέτοιους είδους Υπηρεσίες το Γραφείο Εκπαίδευσης). Στα μέσα του 2020 η πλατφόρμα, λόγω παρωχημένης έκδοσής της, αναβάθμισης των χαρακτηριστικών του πλάνου φιλοξενίας (web hosting) καθώς και μη αξιοποίησής της από το 2017, απενεργοποιήθηκε ως μη λειτουργική.

Εξέλιξη-Εκδόσεις: Στις αρχές του 2022, με την ανασύνταξη του Γραφείου Εκπαίδευσης που προηγήθηκε στα τέλη του 2021 και κατόπιν σχετικού νέου αιτήματός του, η Υπηρεσία μας προέβη (παρομοίως με μηδενικό κόστος για τον Φορέα και με ίδιες δυνάμεις) σε εκ νέου (custom) υλοποίηση της Πλατφόρμας και ενσωμάτωσή της στο Διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου. Αυτά, στη μέγιστη δυνατή νεότερη συμβατή έκδοσή της ως προς τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου πλάνου φιλοξενίας. Έκτοτε, το περιεχόμενο της Πλατφόρμας (Εκπαιδευτικό Υλικό/Μαθήματα/Ανακοινώσεις κλπ) παρομοίως -όπως και παλαιότερα- αποτελεί αρμοδιότητα και τελεί υπό την Επιμέλεια του προσωπικού του Γραφείου Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου.

13.       από το 2015, σε πλήρη αξιοποίηση και με ποικίλες Αναβαθμίσεις/Εκδόσεις: Ανάλυση, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) συστήματος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (real time/on-line), Ενημέρωσης Ασθενών και Επισκεπτών (Πολιτών-Κοινού), το οποίο και συντηρείται, εμπλουτίζεται, εκσυγχρονίζεται σταδιακά από την Πληροφορική του Νοσοκομείου επίσης. Αρχικά, το σύστημα εγκαταστάθηκε στον χώρο αναμονής των Επειγόντων Περιστατικών [ΤΕΠ], στη συνέχεια (2019) στο χώρο εισόδου στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου (απέναντι από τις Πληροφορίες) και επεκτάθηκε (2021) στον χώρο αναμονής των Εξωτερικών Ιατρείων [Τακτικών και Απογευματινών (ΤΕΙ)] / Σύστημα Digital Signage:

14.        από το 2018, Πιλοτική υλοποίηση (με ίδια μέσα) [Ανάλυση, Σχεδίαση, Προγραμματισμός, custom επεμβάσεις και Συντήρηση] Ειδικής Ενότητας για την παροχή Υπηρεσιών Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιασκέψεων για τις ποικίλες Εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και για «Παρουσιάσεις» διαφόρων Τμημάτων και Διευθύνσεων του Νοσοκομείου, εντός του Φορέα (intranet). Αυτά, αξιοποιώντας το Ανοιχτό Λογισμικό «BigBlueButton». Δυστυχώς, στα μέσα του 2020, απενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα λόγω περιορισμένων πόρων

15.        από τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν προς Αξιολόγηση-Πιλοτική Λειτουργία / από τον Ιανουάριο του 2023 βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική Αξιοποίηση: αυτοβούλως, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) σε περιβάλλον Intranet «Διαδικτυακού/on line-real time μηχανισμού αποστολής Αιτημάτων -από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου- προς Ενέργεια από τα Τμήματα Πληροφορικής (e-IT-ticketing)», με στόχο, την άμεση και αποτελεσματικότερη συλλογή/επεξεργασία και ανταπόκριση επί των αιτημάτων, την μείωση της γραφειοκρατίας, τη περαιτέρω συμβολή στην κατεύθυνση «paperless Δημόσιο», την εξοικονόμηση πόρων (όχι ανάγκη εκτυπώσεων-δαπανών σε χαρτί και αναλωσίμων-επιβάρυνση εκτυπωτικού εξοπλισμού), την άμεση ηλεκτρονική αποτύπωση και «παρακολούθηση» του κάθε Αιτήματος σε κάθε του Βήμα. Συμπτωματικά, με την έλευση της πανδημίας του «Κορωνοϊού/Covid-19», θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα καίριο μέσο περιορισμού και των «άσκοπων» διεπαφών μεταξύ του προσωπικού, που απαιτούνταν με την «γραφειοκρατική» μέχρι τότε διαδικασία

16.        σε πλήρη αξιοποίηση (από τον 04/2020), εκτάκτως λόγω της πανδημίας του «Κορωνοϊού/Covid-19»: αξιολογώντας την επιτακτικότητα των αναγκών, την ανάγκη του περιορισμού των -εν δυνάμει- κινδύνων στην διεπαφή μεταξύ του προσωπικού, αλλά και τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμου χρόνου για το προσωπικό Υγείας (που δεν είναι «εξοικειωμένο» με Τεχνολογίες Πληροφορικής και είναι πολύ έντονα επιφορτισμένο –λόγω της συγκυρίας- με τον κύριο ρόλο του που είναι οι παροχές υπηρεσιών Υγείας), αυτοβούλως, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) σε περιβάλλον Intranet, «Διαδικτυακού/on line-real time μηχανισμού ηλεκτρονικής συλλογής για την αποστολή Στοιχείων -που απαιτούντο από το Υπουργείο σε καθημερινή βάση από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου- προς άμεση Στατιστική Επεξεργασία από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκομείου». Επίτευξη έγκαιρης, ορθής, εύκολης, ενιαία γραμμογραφημένης -για όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες/Γραφεία του νοσοκομείου- μορφής των υποβαλλόμενων στοιχείων, μείωση της γραφειοκρατίας, περιορισμός διεπαφών μεταξύ του προσωπικού στα μέτρα πρόληψης κατά του ιού, ταχεία αποστολή τελικών Στατιστικών για την πανδημία στις Αρχές

            Εξέλιξη-Εκδόσεις: Το 2ο τετράμηνο του 2020, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε αντίστοιχα και η ΠΛΗΡΩΣ Διαδικτυακή έκδοση της Υπηρεσίας, με εφικτή πρόσβαση από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση διαδικτύου (όχι μόνο από Υπηρεσιακούς σταθμούς εργασίας του φορέα σε επίπεδο intranet που ήταν η αρχική -intranet- έκδοση). Στην έκδοση αυτή, έχει υλοποιηθεί γενικευμένος αμυντικός Μηχανισμός ελέγχου και Πιστοποίησης σύνδεσης των Υπαλλήλων καθώς και αποτροπής «συνδέσεων/επιθέσεων» της διαδικτυακής πλατφόρμας από «ρομπότ», ενώ υποστηρίζονται περισσότερες ΝΜ (γενικευμένη Πλατφόρμα υλοποίησης). Εξακολούθησε ωστόσο να αξιοποιείται η αρχική έκδοση αφού δεν υπήρχε πρακτική ανάγκη για κάτι περισσότερο εκτός του LAN της τρέχουσας ΝΜ.

            Εξέλιξη-Εκδόσεις: Το 3ο τετράμηνο του 2020, υπήρξε εξέλιξή της (νεότερη έκδοση σε επίπεδο intranet) για να υποστηρίζει επιθυμητό «χρονικό παράθυρο» επίτρεψης υποβολής στοιχείων (που για υπηρεσιακούς λόγους λόγω του ρευστού εμβόλιμου προμήθειας και διάθεσης εκτάκτων υλικών, δεν τέθηκε σε αξιοποίηση).

            Εξέλιξη-Εκδόσεις: Τέλη 2020, υπήρξε εξέλιξή της (νεότερη έκδοση) που συμπληρωματικά αποδίδει -για κάθε επιτυχή εγγραφή Στοιχείων υποβολής στο Σύστημα- γραμμωτό κώδικα (barcode) αλλά και γραμμωτό κώδικα QR (QRcode) δύο (2) διαστάσεων, με δυνατότητα εκτύπωσης αυτών.

17.        από τον Ιούλιο του 2020 ήταν προς Αξιολόγηση-Πιλοτική Λειτουργία / από το 2022 Αξιοποιείται: Σε συνεργασία με την Διευθύντρια της Μονάδας, ανάπτυξη και υλοποίηση (με ίδια μέσα) σε περιβάλλον Intranet «Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας πραγματικού χρόνου/on line-real time, Συλλογής Στοιχείων Ερωτηματολογίου (υποβολή/έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, συγκέντρωση σε αρχείο όλων των απαντήσεων και των αυτοματοποιημένα υπολογισθέντων δεικτών, για την άμεση στατιστική και μη επεξεργασία τους σε επίπεδο Κλινικής εικόνας) για τους Ασθενείς της Μονάδας ΜελέτηςΎπνου (ΜΜΥ) / (e-SC-REGISTERING

         Εξέλιξη-Εκδόσεις: Το 3ο τετράμηνο του 2021, υπήρξε εξέλιξή του (νεότερη έκδοση), οπότε και εξελίχθηκε/υλοποιήθηκε Διαδικτυακή Έκδοση (Internet), η οποία μπορεί να υποστηρίξει κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα πλέον ενώ –λόγω της Διαδικτυακής της φύσης/άλλων κινδύνων- υλοποιήθηκαν επιπλέον Χαρακτηριστικά Ασφάλειας (απαίτηση Διαπιστευτηρίων Εισόδου για Εγγεγραμμένους Χρήστες/Χρήστριες, αμυντικός Μηχανισμός CAPTCHA και έλεγχοι αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης). Επίσης, παρέχεται και δυνατότητα εξαγωγής άμεσα των συμπληρωμένων Ερωτηματολογίων σε μορφή αρχείων Κειμένου/DOC. Εξακολούθησε ωστόσο να αξιοποιείται η αρχική έκδοση αφού δεν υπήρχε πρακτική ανάγκη για κάτι περισσότερο εκτός του LAN της τρέχουσας ΝΜ. Αρχές 2023, υπήρξε βελτιωτική (νεότερη) έκδοση στην ενδοδικτυακή (intranet) εκδοχή, όπου στο e-ενημερωτικό (email το οποίο είναι και μορφοποιημένο πλέον) προς το αρμόδιο Ιατρικό προσωπικό, επισυνάπτεται –επικουρικά και σε πλήρως επεξεργάσιμη μορφή- το αναλυτικό έγγραφο κειμένου (μορφής doc) που εμπεριέχει τα συλλεγμένα στοιχεία των Ερωτηματολογίων για τον τρέχοντα ασθενή (κατά τον επιτυχή έλεγχο και υποβολή τους στο e-σύστημα).

18.     από τα μέσα του 2020 (μέχρι και τα μέσα του 2024), πλήρης Συντήρηση (και με σχεδιαστικές παρεμβάσεις/προσθήκες όπου καθίσταται εφικτό) του Διαδικτυακού Τόπου της ΝΜ «Αμαλία Φλέμιγκ» (www.flemig-hospital.gr)

       

            Εξέλιξη: τέλη 2022, ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία μας επιτυχώς σταδιακά, 1) η λειτουργική Μετάπτωση του ιστοτόπου στις νέες Υποδομές του πλάνου φιλοξενίας (από εκείνες του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε αυτές του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»), ενώ πλέον 2) ενσωματώθηκε (ψηφιακό) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (https) για αυτόν τον ιστότοπο, διασφαλίζοντας την Ταυτότητα, Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα του Φορέα καθώς και την Αξιοπιστία των τηρούμενων συλλεγμένων Στοιχείων σε αυτόν.

Διαδικτυακός τόπος (web site) NM «Αμαλία Φλέμιγκ» (2020-2024)

19.    Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση (2021) Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), «Διαδικτυακού/real time μηχανισμού ηλεκτρονικής συλλογής, ελέγχου πληρότητας και εγκυρότητας Στοιχείων Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών, για το Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ/ED) Νοσοκομείου» («e-EVALUATE QUALITY of ED SERVICES»). Αναλυτικότερα, συγκέντρωση σε ηλεκτρονικό Αρχείο, όλων των απαντήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, για την άμεση Στατιστική Επεξεργασία τους με στόχο τη Λήψη αποφάσεων και Διορθωτικών παρεμβάσεων, για τη Βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών από το Τμήμα. Κατά την ορθή και πλήρη υποβολή, τότε γίνεται επιτυχής καταχώριση στο ΠΣ και απόδοση αντίστοιχα ενός μοναδικού ραβδωτού κώδικα (BARCODE). Για τη μέγιστη δυνατή ορθή συμπλήρωση επί των απαντήσεων και προς αποφυγή λαθών/παραλείψεων, αναπτύχθηκαν αλγοριθμικοί έλεγχοι διασφάλισης ορθότητας και πληρότητας επί των απαντήσεων, με παροχή σαφών και με ακρίβεια σχετικών υποδείξεων στο Χρήστη/Χρήστρια (για να καταστεί τελικά δυνατή η Υποβολή με τα πλήρη και προβλεπόμενα Στοιχεία). Αναπτύχθηκαν/υλοποιήθηκαν και Σύγχρονοι Μηχανισμοί Ασφαλείας για τον εντοπισμό -τυχόν- απόπειρας μη επιτρεπτής καταχώρισης στο Σύστημα ακόμα και από «αυτοματοποιημένες μηχανές/ρομπότ»

            Εξέλιξη-Εκδόσεις: τον Μάιο του 2021, υπήρξε εξέλιξη της Υλοποίησης του Ερωτηματολογίου ΤΕΠ (νεότερη έκδοση) που συμπληρωματικά αποδίδει -για κάθε επιτυχή εγγραφή Στοιχείων υποβολής στο Σύστημα- γραμμωτό κώδικα (barcode) αλλά και γραμμωτό κώδικα QR (QRcode) δύο (2) διαστάσεων, με δυνατότητα εκτύπωσης αυτών.

            Εξέλιξη-Εκδόσεις: τέλη 2022, υπήρξε εξέλιξή του (νεότερη ειδική έκδοση) σε ANDROID Αpp.

Yλικό παρουσίασης Εφαρμογής/ANDROID web App («SISMApp»)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)

20.    Ανάπτυξη και υλοποίηση (2021) «Διαδικτυακού μηχανισμού καταγραφής στοιχείων Επισκεψιμότητας σε στοχευμένες Ιστοσελίδες του Διαδικτυακού τόπου του Νοσοκομείου, για την αποτίμησή τους/εξαγωγή συμπερασμάτων» («e-EVALUATE TRAFFIC RATING of WEB PAGES»)

21.    Σταδιακή αναπροσαρμογή (2021) του Κώδικα των επιμέρους ιστοσελίδων του Διαδικτυακού τόπου του Νοσοκομείου, στα πλαίσια υιοθέτησης (ψηφιακού) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (https), διασφαλίζοντας την Ταυτότητα, Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα του Φορέα καθώς και την Αξιοπιστία των τηρούμενων συλλεγμένων Στοιχείων σε αυτές

22.    Σταδιακή Ανάλυση και Ενσωμάτωση Σύγχρονων Πολιτικών Ασφάλειας (2021) στις ήδη υφιστάμενες, με αξιοποίηση σχετικού Εξοπλισμού (firewall/application control), για την παροχή Υπηρεσιών ελεγχόμενης πρόσβασης σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες από τον υπολογιστικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου [πέραν των υφιστάμενων μηχανισμών της Κεντρικής Πλατφόρμας (λογισμικού) Αντιϊικής προστασίας και ελέγχου περιεχομένου που διαθέτει το Νοσοκομείο από το 2015]. Ο σχετικός Eξοπλισμός παραμετροποιήθηκε και συντηρείται από την Υπηρεσία Πληροφορικής του Νοσοκομείου, ενώ διαρκώς εξελίσσονται και ενσωματώνονται από το προσωπικό της σταδιακά και επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες για το Νοσοκομείο. Στόχευση: Η Εφαρμογή επιπλέον Σύγχρονων μέτρων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ των Υπηρεσιακών Πόρων, καθώς και η Υποστήριξη τέτοιων Πολιτικών και σε (φορητές) κινητές συσκευές (ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κλπ) που έχουν πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο δεδομένων του Νοσοκομείου

23.   Ανάπτυξη και Υλοποίηση (2022, σε συνέχεια του -20-) Δυναμικού Περιεχομένου Γραφημάτων σε Ιστοτόπους/Ιστοσελίδες (μέσω διασύνδεσης με Βάσεις Δεδομένων MySQL), αξιοποιώντας την Τεχνολογία SVG (Scalable Vector Graphics)

24. με αφορμή την μετάβαση των Εφαρμογών Υγείας της ΝΜ σε εκείνες του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μονάδων Υγείας (ΕΠΣΜΥ) > από τον Ιούλιο του 2022 ήταν προς Αξιολόγηση-Πιλοτική Λειτουργία / από τον Απρίλιο του 2023 βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική Αξιοποίηση:

    Ανάλυση, Σχεδίαση, Προγραμματισμός, Υλοποίηση και Συντήρηση Ενδοδικτυακής (Intranet) ΠΥΛΗΣ (portal) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής ΝΜ) Συγκέντρωσης Eφαρμογών/Εργαλείων».

        Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής της ΝΜ έκρινε πως ήταν ωφέλιμο επιτακτικά, να ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ από το Προσωπικό/Δυναμικό της (με ίδια μέσα και με μηδενικό -όπως πάντα- κόστος για το Φορέα), ένα ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, κατάλληλα και ΔΥΝΑΜΙΚΑ προσαρμοζόμενο στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (Η/Υ) εντός του Δικτύου της ΝΜ (για όλους τους Υπαλλήλους της, διαθέσιμο 365x24x7, διαρκώς ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ με τις όποιες σχετιζόμενες ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ).

        Συγκεντρώθηκαν έτσι και καλύπτονται στην υλοποίηση από ένα ενιαίο σημείο, ζητήματα:

      Η υλοποίηση (κώδικας) έγινε με χρήση τεχνολογιών (HTML, JavaScript, PHP) ενώ γίνεται χρήση μηχανισμών που είναι βασισμένες σε (Βάσεις Δεδομένων-ΒΔ) MySQL RDBMS.

Εξέλιξη-Εκδόσεις: σε συνέχεια της -αρχικής- υλοποίησης, τον Μάιο του 2024 (αφού ολοκληρώθηκε) τέθηκε επίσης σε πλήρη παραγωγική Αξιοποίηση, ειδική έκδοση [Ανάλυση, Σχεδίαση, Προγραμματισμός, Υλοποίηση και Συντήρηση δικτυακής ΠΥΛΗΣ (portal) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής ΝΜ) Συγκέντρωσης Eφαρμογών/Εργαλείων για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -σε επίπεδο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ της ΝΜ»], που αφορά τις ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ -υποστηριζόμενες- ΔΟΜΕΣ της ΝΜ. Συγκεντρώθηκαν έτσι και καλύπτονται στην υλοποίηση αυτή, από ένα ενιαίο σημείο, ζητήματα:

25.     Yλοποίηση (2022) - Πλήρης παραγωγική Αξιοποίηση από το 2023 (έως και τον Φεβρουάριο 2024, λόγω της μετέπειτα ενσωμάτωσής της στην e-Πλατφόρμα «SISMAflix»): Ανάλυση, Σχεδίαση, Προγραμματισμός και Συντήρηση Ενδοδικτυακής (Intranet) «e-Υπηρεσίας παροχής/προσβασιμότητας e-Εκπαιδευτικού Υλικού Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» για τους Υπαλλήλους του Νοσοκομείου, υποστηρίζοντας Αρχεία Παρουσιάσεων και Αρχεία Οπτικοακουστικού Υλικού (βίντεο). Η υλοποίηση (κώδικας) έγινε με χρήση τεχνολογιών (HTML, JavaScript, PHP):

26.     Ανάλυση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Συντήρηση ANDROID Web Εφαρμογής (Android Web App) «SISMApp» (2022-αρχές 2023), που αφορά Συγκεντρωτικά τις παρεχόμενες Σύγχρονες Υπηρεσίες e-Ενημέρωσης για τη Νοσηλευτική Μονάδα «Σισμανόγλειο» (υλοποίηση σταδιακή από το 4ο τρίμηνο 2022 έως και το 1ο τρίμηνο του 2023). Αναλυτικότερα, ο στόχος ήταν η σταδιακή ανάλυση, ανάπτυξη, προγραμματισμός και υλοποίηση μίας σύγχρονης, πραγματικού χρόνου (real time/on-line) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Android web App), ειδικά για συσκευές βασισμένες στο λειτουργικό σύστημα ANDROID. Από αυτή, εξυπηρετούνται ΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΕΣ ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (24x7x365) Ενημέρωσης/Πληροφόρησης, στοχεύοντας στη βέλτιστη/σαφή και ταχεία εξυπηρέτηση ΑΣΘΕΝΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ (αλλά και των Υπαλλήλων του Νοσοκομείου) επί ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και e-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προσδίδοντας έτσι άλλο ένα σύγχρονο μέσο στην εξυπηρέτησή τους (πέραν των υφιστάμενων e-Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Νοσοκομείου), στη βάση βελτίωσης της Ποιότητας/Αξιοπιστίας επί των σχετιζόμενων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου προς κάθε ενδιαφερόμενο/η:

Yλικό παρουσίασης Εφαρμογής/ANDROID web App («SISMApp»)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)

27.     Ανάλυση, Ανάπτυξη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Συντήρηση Διαδικτυακής e-Πλατφόρμας Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ): Σταδιακά (Ιούλιος 2023-Φεβρουάριος 2024), το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής (I.T.) της Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) «Σισμανόγλειο» [με ίδια μέσα και μηδενικό κόστος για τη ΝΜ και τον Φορέα (σε υποδομές της ΝΜ)], ολοκλήρωσε και παρέδωσε (για πλήρη αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο/η) τη «Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού–‘ΣΙΣΜΑflix’».

    Αφορά την ικανοποίηση της «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ» ανάγκης για δυνατότητες ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ καθενός, μέσω ενός εναλλακτικού, ευέλικτου αλλά και Σύγχρονου Ψηφιακού τρόπου. Συγκεντρώνονται ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ προσαρμοσμένα στις Εκπαιδευτικές Aνάγκες για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γραφείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών ΝΜ, για τους ΠΟΛΙΤΕΣ/ΚΟΙΝΟ καθώς και για ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΛΛΩΝ Υπηρεσιών/Φορέων σχετιζόμενων ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) διαφόρων Διαβαθμίσεων και Επιπέδου Γνώσεων.

    Μπορούν να προσπελαύνονται οι e-Υπηρεσίες της e-Πλατφόρμας «ΣΙΣΜΑflix» μέσω Διαδικτύου (από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας ή/και συσκευή, κινητή και μη), επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.sismanoglio.gr/SISMAflix / Εναλλακτικά, από κινητές συσκευές λειτουργικού συστήματος Android, σαρώνοντας το σχετικό -ακόλουθο- QRcode (ή/και από το σχετικό μενού που έχει προσαρτηθεί στο ANDROID Web App «SISMApp»):

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

    Οι e-Υπηρεσίες της είναι:

·      ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ από οποιονδήποτε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (και από κάθε «συσκευή», κινητή και μη)

·      διαθέσιμες 365x24x7

·      προϋποθέτουν την Αποδοχή των «ΟΡΩΝ χρήσης και περιήγησης στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ της, στα πλαίσια σεβασμού των Πνευματικών Δικαιωμάτων επί του Υλικού της (που είναι «κλειδωμένο»  στο μέτρο του δυνατού) και του Κώδικα προγραμματισμού του συνόλου τους»

·      ενώ, ΔΕΝ γίνεται χρήση κανενός τύπου cookie ή/και οποιουδήποτε μηχανισμού τήρησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στα πλαίσια σεβασμού της Ιδιωτικότητας των Χρηστών της (Γ.Κ.Π.Δ./G.D.P.R.)

     Ενημερωτικά, με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών, έχουν ενσωματωθεί στην e-Πλατφόρμα: μηχανισμός ακριβούς ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (για την αποτίμησή της σε επίπεδο αξιοποίησης), «e-ΦΟΡΜΑ» για την ηλεκτρονική Επικοινωνία με τους Χρήστες της και για την υποβολή Ερωτήσεων/Αξιολόγησης/Προβληματισμών τους (με αυτοματισμούς email), καθώς και ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την αποτροπή της περιήγησης/χρήσης στις Υπηρεσίες της (ακόμα και από «μηχανές») χωρίς να έχει συναινέσει προηγούμενα ο Χρήστης/Επισκέπτης (στα «περί σεβασμού επί των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημιουργών της e-Πλατφόρμας και του Περιεχομένου της»).

    ΣΤΟΧΕΥΣΗ της e-Πλατφόρμας «ΣΙΣΜΑflix»: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ των παρεχομένων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των Υπαλλήλων (της ΝΜ αλλά δυνητικά και άλλων ενδιαφερομένων Εργασιακών Τομέων/ΝΜ) προς τους Πολίτες (Ασθενείς), προσδίδοντας μία εναλλακτική -ΣΥΓΧΡΟΝΗ- επιλογή στις «ρευστές» αδυναμίες που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη παρακολούθηση προγραμμάτων δια ζώσης (λόγω βαρδιών και ανελαστικών έκτακτων Υπηρεσιακών αναγκών που ανακύπτουν από την φύση της εργασίας του προσωπικού στις ΝΜ). Επίσης, η ΠΑΡΟΧΗ πλέον ενός νέου ΜΕΣΟΥ για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ και των ΠΟΛΙΤΩΝ/ΚΟΙΝΟΥ, αφού τα ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που καλύπτονται, αφορούν ευρύτερα την ΥΓΕΙΑ και την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, διαφόρων Διαβαθμίσεων (από ενημερωτικό/εισαγωγικό Υλικό μέχρι πολύ εξειδικευμένο αλλά και σε ευρύτητα/βάθος).

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

    Ελπίζουμε στην ουσιαστική (και Θεμιτή) Αξιοποίηση (αλλά και Αξιολόγηση) από καθένα των e-Υπηρεσιών/Υλικού της e-Πλατφόρμας («ΣΙΣΜΑflix»)! Αποτελεί Έργο (και «σύλληψη») της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής της ΝΜ [όπως άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες του προσωπικού της, σταθερά με ίδια μέσα και μηδενικό κόστος για τη ΝΜ και τον Φορέα (σε υποδομές της ΝΜ)] στο σύνολό του, προάγοντας –περαιτέρω- το επίπεδο των Υπηρεσιών όλων μας (και της ΝΜ) προς τους Πολίτες που συν-υπηρετούμε.

Εξέλιξη-Εκδόσεις: Μάρτιο του 2024, έγινε αναβάθμιση της «e-ΦΟΡΜΑΣ» ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ενσωματώνοντας διεπίπεδο -πλέον- μηχανισμό ελέγχου πληρότητας και εγκυρότητας των πεδίων στην αρχική Φόρμα Επικοινωνίας.

Εξέλιξη-Εκδόσεις: Απρίλιο του 2024, ολοκληρώθηκε η Ανάπτυξη και ενσωμάτωση (αυτόνομου) μηχανισμού αναζήτησης ανά Ενότητα Εκπαιδευτικού Υλικού βάσει επιθυμητού λεκτικού του Χρήστη, για την εναλλακτική διευκόλυνσή του στην εστίαση επί επιθυμητού εκπαιδευτικού περιεχομένου/υλικού.

28.    Υπηρεσίες Διαδικτύου (Wi-Fi): Από τον Απρίλιο του 2024, στα πλαίσια περάτωσης του Έργου «Μαχάων» («Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε Νοσοκομειακές Μονάδες και στοχευμένη αναβάθμιση τοπικών δικτύων Νοσοκομειακών Μονάδων»), διατίθενται στους Πολίτες (Ασθενείς/Επισκέπτες/Κοινό) και το Προσωπικό, Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) μέσω ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (με τις αναγκαίες φραγές/περιορισμούς σε επίπεδο προσβασιμότητας περιεχομένου και υπηρεσιών, για λόγους Ασφάλειας αλλά και διασφάλισης της εξορθολογισμένης χρήσης των διατιθέμενων πόρων). Το Έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Προσωπικό Πληροφορικής της ΝΜ, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό επίπεδο κάλυψης σχεδόν σε κάθε Κτήριο της ΝΜ

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Wi-Fi) - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ («sismanoglio_free»)

29.    Oι όποιες Εφαρμογές/Διαδικτυακοί τόποι (websites), Αναπτύχθηκαν με ίδια μέσα από το Προσωπικό της Πληροφορικής (από το 2002 μέχρι και τα μέσα του 2024), υποστηρίζονται και αναβαθμίζονται με αποκλειστική μέριμνα του Προσωπικού της (φέροντας οι σχετικές ιστοσελίδες ανάλογη σχετική σήμανση) και με μηδενικό κόστος -επίσης- για το Φορέα


To 2019, τέθηκε σε Εφαρμογή η ενεργοποίηση «διαχωρισμού» της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής σε δύο (2) επιμέρους Τμήματα:

       1. Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (SOFTWARE)

       2. Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων & Υπολογιστών (HARDWARE)

 

Τέλη 2023 (για πρώτη φορά), Πιστοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής κατά το Διεθνές πρότυπο (ISO 9001:2015) [Πεδίο πιστοποίησης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (SOFTWARE), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HARDWARE)]:

 
(2023) Πιστοποίηση Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής κατά το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

 

Η Πληροφορική της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο», από την πλευρά της καθημερινά συνεισφέρει με πραγματικά Δεδομένα και Δείκτες, στην κοινή κατεύθυνση βελτίωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και αναβάθμισης της εικόνας του χώρου, μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας καλής θέλησης και συνεργασίας με όλα τα επιμέρους Τμήματα/Γραφεία (όχι μόνο τα Διοικητικά), που αποτελεί –εξίσου με τα προηγούμενα- βασικό συστατικό στοιχείο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για το Νοσοκομείο και τους Στόχους του.


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Στελέχωση Υπηρεσίας - Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής της Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) «Σισμανόγλειο» στελεχώνεται από Προσωπικό Κλάδων

[Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)]

Ειδικοτήτων Πληροφορικής

Κεντρικό Email Επικοινωνίας με την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (it at sismanoglio.gr)
(αυτόματα το email προωθείται σε όλο το Προσωπικό της Υπηρεσίας)

 


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Έρευνα/Research

Τίτλος/Title (επιλέξιμος για να δείτε το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Περιεχόμενο/clickable to view it's Content IN DETAIL)

Using Machine Learning for Predicting the Hospitalization of Emergency Department Patients

Exploratory Clustering for Emergency Department Patients

Prediction of Hospitalization Using Machine Learning for Emergency Department Patients

Using Machine Learning Techniques to Predict Hospital Admission at the Emergency Department

Admission and Discharge Following Ambulance Transport to the Emergency Department

Predicting Hospital Admission for Emergency Department Patients: A Machine Learning Approach

Machine Learning for Antibiotic Resistance Prediction: A Prototype Using Off-the-Shelf Techniques and Entry-Level Data to Guide Empiric Antimicrobial Therapy

Using machine learning models to predict antimicrobial resistance and assist urologists in decision-making regarding empirical antibiotic treatment

Analyzing Acute Care Surgery Patient Flow in the Emergency Department During COVID-19 Pandemic

Using Machine Learning to Predict Antimicrobial Resistance of Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae and Pseudomonas Aeruginosa Strains

Using Machine Learning Algorithms to Predict Antimicrobial Resistance and Assist Empirical Treatment

Using Machine Learning Techniques to Aid Empirical Antibiotic Therapy Decisions in the Intensive Care Unit of a General Hospital in Greece

A 2-Year Single-Centre Audit on Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae Strains from an Intensive Care Unit and Other Wards in a General Public Hospital in Greece

Using Microbiological Data Analysis to Tackle Antibiotic Resistance of Klebsiella Pneumoniae


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Βραβεύσεις-Καινοτομία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Νοσοκομειακής Μονάδας 'Σισμανόγλειο'

Τίτλος/Title (επιλέξιμος για να δείτε το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Περιεχόμενο/clickable to view it's Content IN DETAIL)

Healthcare Business Awards 2023: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Information Technology/Πληροφορική Τεχνολογία» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Ανάλυση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση ANDROID Web Εφαρμογής 'SISMApp' Παροχής Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Healthcare Business Awards 2022: BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ / Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα s-(e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Υποβολής, Ελέγχου πληρότητας και Εγκυρότητας Στοιχείων Ερωτηματολογίων Ασθενών της εκάστοτε Μονάδας Μελέτης Ύπνου»

Impact BITE Awards 2021SILVER βραβείο στην κατηγορία Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με θέμα «ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ/ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19» για τα Γ.αλία ΦλέμΠ.Δ.Δ. και το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ>

Healthcare Business Awards 2021: GOLD βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών» με τίτλο: «Ανάπτυξη–Υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής, για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την παροχή σύγχρονων μέσων στην ενημέρωση προσωπικού και ασθενών»

Healthcare Business Awards 2021: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία» με τίτλο: «Αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων προσέλευσης των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Νοσοκομειακής Μονάδας 'Σισμανόγλειο'»

Healthcare Business Awards 2021: BRONZE βραβείο στην κατηγορία «e-Health: Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας» με τίτλο: «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Συλλογής Στοιχείων Υλικών/Εξοπλισμού Νοσοκομειακής Μονάδας, για τον προγραμματισμό και ενημέρωση της ΥΠΕ, σχετικά με την πανδημία του Κορωνοϊού Covid-19»

>>> Ανάρτηση στο Αποθετήριο Καινοτομιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εργασιών και αποθήκης Νοσοκομειακής Μονάδας»

Healthcare Business Awards 2020: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία» για έρευνα με τίτλο: «Χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποβοήθηση της λήψης απόφασης εμπειρικής θεραπείας στη Μ.Ε.Θ. και στις Παθολογικές Κλινικές της Νοσοκομειακής μονάδας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Impact BITE Awards 2020:  GOLD βραβείο στην κατηγορία Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με θέμα «Νέα Προτεινόμενη Τεχνική με Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης για την Υποβοήθηση της Λήψης Απόφασης Εμπειρικής Θεραπείας στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

>>> Ανάρτηση στο Αποθετήριο Καινοτομιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εμπειρική Θεραπεία»

Healthcare Business Awards 2019: BRONZE βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου με θέμα «Μελέτη Ελέγχου Αντοχής στα Αντιβιοτικά Στελεχών Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii και Klebsiella pneumoniae στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σε άλλες Κλινικές Γενικού Νοσοκομείου»

 

 

 


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Συνέδρια-Άλλες συμμετοχές

Συνέδριο/Συμμετοχή

Θέμα/Σύνοψη

Συνοδευτικό βοηθητικό υλικό

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής [Ε.Ε.Ε.Ι.]

(23-26/05/2024)

Ελεύθερη Ανακοίνωση με Τίτλο «Η ενημέρωση του λήπτη Υγείας σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μέσω της οργάνωσης ηλεκτρονικού συστήματος πληροφορίας-Η εμπειρία πέντε ετών του Διατομεακού ΤΕΠ ΓΝΑ Σισμανογλείου (2019-2024)»

(eposter με AA 29, σελίδες 128-129, https://www.hesem.gr)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΙ (σελίδες 128-129)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)

6o Ετήσιο Συνέδριο

«Health IT Conference»

(17-18/10/2023)

6η Ενότητα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»

Ομιλία με ΘΕΜΑ: «Καινοτόμες λύσεις Ψηφιακής Υγείας: Ψηφιακά Εργαλεία & Εφαρμογές στη Νοσοκομειακή Μονάδα ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ από την Ομιλία: Η Συνοπτική Παρουσίαση για το «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) [ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ γενικευμένης Έκδοσης για την υποστήριξη κάθε Νοσοκομειακής Μονάδας] Υποβολής, Ελέγχου πληρότητας και Εγκυρότητας Στοιχείων Ερωτηματολογίων Ασθενών της εκάστοτε Μονάδας Μελέτης Ύπνου [με συγκέντρωση σε  Αρχείο όλων των απαντήσεων και των αυτοματοποιημένα υπολογισθέντων Δεικτών, για την Ιατρική και Στατιστική επεξεργασία τους]»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ -συνοπτικό- ΜΕΡΟΣ από την Παρουσίαση της Ομιλίας (18/10/2023)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)

Υποβολή υποψηφιότητας στα ετήσια «Healthcare Business Awards» (2023)

«Ανάλυση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση ANDROID Web Εφαρμογής (Android Web App) "SISMApp" Παροχής Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών της Νοσοκομειακής Μονάδας "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» [Ενότητα συμμετοχής: 12.Miscellaneous] (07/2023)

Ανάλυση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση ANDROID Web Εφαρμογής (Android Web App) «SISMApp» Παροχής Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών της Νοσοκομειακής Μονάδας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Οι επιμέρους Υπηρεσίες είναι πραγματικού χρόνου (real time/on-line), αξιοποιούνται Σύγχρονες Τεχνολογίες (και ειδικότερα HTML, HTML5, JavaScript, SVG και PHP) και υλοποιούνται βασιζόμενες σε (Βάσεις Δεδομένων-ΒΔ) MySQL RDBMS. Οι καλούμενες σε αυτή Διαδικτυακές Υπηρεσίες φέρουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (https), διασφαλίζοντας την Ταυτότητα/Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα του Φορέα καθώς και την Αξιοπιστία των τηρούμενων συλλεγμένων Στοιχείων σε αυτές.

Παρεχόμενες Ψηφιακές Υπηρεσίες (Μενού Επιλογών «SISMApp»):

- ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εφημέρευση & διάρκεια/εορτολόγιο/ώρα/καιρός περιοχής/τηλέφωνα επικοινωνίας)

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και e-Έντυπα για τον ΑΣΘΕΝΗ/ΠΟΛΙΤΗ-ΚΟΙΝΟ

- ΣΥΓΧΡΟΝΗ e-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών TEΠ»  (ΑΝΑΠΤΥΞΗ πλέον ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ για Android)

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Βραβεύσεων/Καινοτομιών Νοσοκομείου

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Πληροφόρηση και e-Έντυπα για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- Διαδικτυακή e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (βασισμένη στο Moodle)

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ της Πληροφορικής του Νοσοκομείου

- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επισκεψιμότητας/Αξιοποίησης παρεχομένων e-Υπηρεσιών (αξιοποίηση SVG Τεχνολογίας)

- Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ του Νοσοκομείου (web site)

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επικοινωνίας και Προσβασιμότητας [κομβικά τηλέφωνα/ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας/χάρτης περιοχής/διάρθρωση κτηρίων-χωροταξία-χώροι ελεύθερης στάθμευσης/Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)]

- Σχετικά/Βοήθεια Περί της Εφαρμογής (Android App)

Yλικό παρουσίασης κατά την υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας (07/2023)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)


Βραβεύτηκε στις 23/10/2023 με SILVER Βραβείο στην κατηγορία «Information Technology»

Υποβολή υποψηφιότητας στα ετήσια «Healthcare Business Awards» (2022)

«Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) [γενικευμένης Έκδοσης για την υποστήριξη κάθε Νοσοκομειακής Μονάδας] Υποβολής, Ελέγχου πληρότητας και Εγκυρότητας Στοιχείων Ερωτηματολογίων Ασθενών της εκάστοτε Μονάδας Μελέτης Ύπνου» [Ενότητα συμμετοχής: 3.4.Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών] (07/2022)

Ανάλυση-Ανάπτυξη-Υλοποίηση ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ σύγχρονης, Διαδικτυακής e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ για κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ), που αφορά τη συλλογή των υποβαλλόμενων Στοιχείων (κατόπιν «έξυπνου» ηλεκτρονικού μηχανισμού ελέγχων Πληρότητας & Εγκυρότητας πεδίων, για τον περιορισμό λαθών & παραλείψεων) πολυσύνθετων Ερωτηματολογίων, για τους Ασθενείς της εκάστοτε Μονάδας Μελέτης Ύπνου (ΜΜΥ).

Φέρει εκτεταμένα χαρακτηριστικά Ασφαλείας (λόγω της τελικής Διαδικτυακής της φύσης που εξελίχθηκε μέχρι τα τέλη του 2021), υποστηρίζοντας έτσι δυνητικά πλέον κάθε ΝΜ.

Στόχευση να παρέχονται πλέον ταχύτερες, σύγχρονες, ψηφιακές υπηρεσίες, με περισσότερη ασφάλεια (υγειονομική και μη), διευκολύνοντας (αλλά και βελτιστοποιώντας χρονικά και ποιοτικά σε επίπεδο Εξέτασης) Ασθενείς, Νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό. Ενσωματώνονται αυτοματοποιημένα υπολογιζόμενοι βοηθητικοί «Δείκτες» στα Στοιχεία, μηχανισμοί/αυτοματισμοί ηλεκτρονικής & άμεσης Ενημέρωσης (Ασθενούς & Υπεύθυνου/ης ΜΜΥ) ενώ παρέχεται και μία «ηλεκτρονική δεξαμενή» πολύτιμων Δεδομένων.

Yλικό παρουσίασης κατά την υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας του σχετικού προτεινόμενου Πληροφοριακού Συστήματος (07/2022)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)


Βραβεύτηκε στις 20/10/2022 με BRONZE Βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών»

Υποβολή υποψηφιότητας στα ετήσια «Healthcare Business Awards» (2021)

«Ανάπτυξη-Υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής, για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την παροχή σύγχρονων μέσων στην ενημέρωση προσωπικού και ασθενών» [Ενότητα συμμετοχής: 3.5.Ποιότητα Υπηρεσιών] (06/2021)

1) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (δύο γλωσσών) «Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών -ΤΕΠ- Νοσοκομειακής Μονάδας "Σισμανόγλειο"»

2) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (Digital Signage) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

3) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (REAL TIME), ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ικανοποίησης Ασθενών [ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ «ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ] / ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΡΑΒΔΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE και QRCODE) ΑΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Yλικό παρουσίασης κατά την υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας (06/2021)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)


Βραβεύτηκε στις 20/09/2021 με GOLD Βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών»

Υποβολή υποψηφιότητας στα ετήσια «Healthcare Business Awards» (2021)

«Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Συλλογής Στοιχείων Υλικών/Εξοπλισμού Νοσοκομειακής Μονάδας, για τον προγραμματισμό και ενημέρωση της ΥΠΕ, σχετικά με την πανδημία του Κορωνοϊού Covid-19» [Ενότητα συμμετοχής: 9.E-HEALTH / 9.3.Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας] (06/2021)


Υποβλήθηκε προς Αξιολόγηση τον 12/2021 στο Αποθετήριο Καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (REAL TIME), ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (Covid-19)

Yλικό παρουσίασης κατά την υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας (06/2021)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)


Βραβεύτηκε στις 20/09/2021 με BRONZE Βραβείο στην κατηγορία «e-Health: Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας»


Εγκρίθηκε και καταχωρίστηκε τον 03/2022 στο Αποθετήριο Καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών) με τίτλο «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εργασιών και αποθήκης Νοσοκομειακής Μονάδας» [Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση / Πεδίο καινοτομίας: Διαχείριση λοιπών και οικονομικών πόρων / Τύπος Καινοτομίας: Διαχείριση υποδομών και χρηματοοικονομικών πόρων, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων / Κατηγορίες: Καλές Πρακτικές, Διαχείριση Δεδομένων και λήψη αποφάσεων, Διαχείριση υποδομών και χρηματοοικονομικών πόρων, Τομέας Πολιτικής Καινοτομίας, Δημόσια Διοίκηση]

4o Ετήσιο Συνέδριο

«Health IT Conference»

(15-16/06/2021)

«Ανάπτυξη και Χρήση Ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Αποθεμάτων Κρίσιμου Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & Φαρμάκων για την αντιμετώπιση της πανδημίας SARS COVID-19 στο Νοσοκομείο “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ”»

Παρουσίαση (15/06/2021)

(Aρχείο μορφής/Type of file: pdf)


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Πληροφορική του Νοσοκομείου


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

213 - 2058 - 231 / 514 / 515 / 372 / 392 / 415 / 134 / 234 / 445 / 023

Σαρώστε με τη Συσκευή σας (π.χ. το κινητό σας τηλέφωνο) το ακόλουθο QRcode, για την άμεση καταχώριση στη Συσκευή σας των Στοιχείων Επικοινωνίας με την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκομείου:
Κεντρικό Email Επικοινωνίας με την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (it at sismanoglio.gr)
(αυτόματα το email προωθείται σε όλο το Προσωπικό της Υπηρεσίας)
Ιστοσελίδα (web page) Πληροφορικής www.sismanoglio.gr/it
Διαδικτυακός Τόπος (web site) Νοσοκομείου www.sismanoglio.gr
Γραφεία Πληροφορικής : ΚΤΗΡΙΟ Ν4 - ΙΣΟΓΕΙΟ (Διοικητικές Υπηρεσίες)

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix»

(Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

Android App «SISMApp»: Επιλέξτε εδώ από την κινητή συσκευή σας (ή σαρώστε με τη συσκευή σας το διπλανό QRcode), για την καταβίβαση και εγκατάσταση σε αυτή της παρούσας Εφαρμογής (App)/αρχείο apk

Διευκρινίσεις:
> Η Εφαρμογή ΔΕΝ περιέχει διαφημίσεις, διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ και ΧΩΡΙΣ χρονικούς περιορισμούς.
> Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές e-Υπηρεσίες της ΔΕΝ κάνουν χρήση κανενός τύπου cookie ή/και οποιουδήποτε μηχανισμού συλλογής και τήρησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, σεβόμενη την Ιδιωτικότητά σας.
> Για την εγκατάσταση και αξιοποίησή της, ΔΕΝ απαιτείται λογαριασμός σύνδεσης της κινητής συσκευής σας σε Υπηρεσίες, παρά μόνο σύνδεσή της στο Διαδίκτυο (Internet).

***_Η Εφαρμογή πρέπει να εγκαθίσταται ΜΟΝΟ από τον παρόντα επίσημο διαδικτυακό τόπο, διασφαλίζοντας έτσι την Αξιοπιστία διάθεσής της από αυτόν, από τον οποίο και είναι ελεύθερα διαθέσιμη, ενημερούμενη και Ασφαλής_***


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


4


 

Χάρτης Περιοχής προσέγγισης στο Νοσοκομείο

Τέρμα Οδού Σισμανογλείου - Υπηρεσία Πληροφορικής : ΚΤΗΡΙΟ Ν4 - ΙΣΟΓΕΙΟ (Διοικητικές Υπηρεσίες)

Συγκοινωνία : Από ΗΣΑΠ Αμαρουσίου μέσω Γραμμής 030 Τοπικού Λεωφορείου (Τέρμα Σισμανόγλειο)

Χάρτης

 Δυναμικός Χάρτης (μέσω Google Maps):


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


Επιστροφή στον Κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου