Αλλαγή γλώσσας στα Ελληνικά

INTERSECTIONAL EMERGENCY DEPARTMENT


BE SAFE Coronavirus disease (COVID-19) Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
     

AREA OF EMERGENCY ANNOUNCEMENTS
>>> ED Information COVID-19: * When arriving and attending in the Emergency Department, the correct use of a face mask by the health recipients and attendants is manda-tory * If you have symptoms such as fever, cough, chills, anosmia, loss of taste, report them to the ED personel * Maximum number of attendants is one for each patient in the ED Department and only in exceptional cases * ED is divided into 2 zones > Zone 1: Patients without sypmptoms suspected of corona virus > Zone 2: Patients with symptoms supected of corona virus (COVID-19 ZONE) <<<
                     >>> Necessary Steps when you visit the ED: 1.Record data Health Recipient (Hellenic Social Security Number/AMKA, European health Insurance card/module E111) should be performed at the ED Registration Administration Office (GrafeioKinisis TEP) and issuance of an ED patient sheet is provided > 2.Patient’s Clinical examination/Severity assessment by a physician (MD) at the Triage Room. Registration in a specific medical specialty consultation treatment > 3.Waiting until being called to the ED examination rooms <<<
                                                                                                           * Smoking is prohibited in all areas of the Hospital *

Our Information Technology (IT) Services are accessible by Computers and Mobile (tablets, mobile phones etc) devices!

Prefer to use latest versions of web browser programs.

The electronic mechanisms/web pages of the current IT System, have been implemented (programming code) by the use of Advanced IT Technologies (HTML, HTML5, JavaScript, PHP). Web pages have been designed working under HTTPS (secure) PROTOCOL, ensuring the Owner's Identity and the Reliability of the Data which concentrated by that!


Section of Activities

The Cross-sectional Emergency Department (ED) of SISMANOGLIO General Hospital of Attika (Athens-Greece) is located on the ground floor of the N3 building/section and is an autonomous department in a Tertiary Hospital of the 1st Health District of Attika with more than 40,024 admissions annually (2019).

The mission of the ED is to treat patients with emergency health problems and to support the seriously ill patients .This advocates respect for the dignity and respecting patient’s rights.

The main tool of this management is the medical examination room for TRIAGE where classification of the severity index of the incoming patients is performed.

It is noted that arrival by EMS service (ambulance) does not constitute a reason for granting of priority (Government Gazette 874/Β/20-03-2012).

The Basic Medical Specialties that operate in the main vigil of the Emergency Department of SISMANOGLIO General Hospital of Attika (Athens-Greece), with the assistance and support of the other departments/units, are: Internal Medicine, Cardiology-Hemodynamics Department, Pneumonology, Surgery, Vascular surgery, Thoracic surgery, Urology, Opthalmology, ENT, Psychiatry/Child Psychiatry (if applicable), Hematology, Gastroenterology and Neurology.

The Emergency Department of the General Hospital of Attiki Sismanoglio actively participates in the on-call program of the 1st Health District and the Management of emergencies through National Health Emergency Operation Centre of EKAB/KEPY (ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ).

Our department has received several awards (2018-2019) for patients management and for effectiveness in mass disasters such as:

1. Silver Award "Effective Public Hospital Clinic Administration" (2018) Health Care Business Awards Health & Safety Awards.

2. Bronze Award "Staff Training & Awareness" for the "SISMANOGLIO": "The contribution of preparedness exercises in the preparation for dealing with emergencies at the Hospital (2019) Health Care Business Awards.

The SISMANOGLIO General Hospital of Attika (Athens-Greece) GHA Sismanoglio, has previously received certification according to international standards DIN EN ISO 9001:2000 as an Emergency Coordination Center in the Preparation, Implementation and Management of Hospital Emergency Response.

The following departments also have certifications according to the international standards in Quality Management Systems: EN ISO 15189:2012 Hematology Laboratory, DIN EN ISO 9001:2000 Blood Donation Department, EN ISO 15189:2012 Cytology Department, DIN EN ISO 9001:2000 Provision of Hospital Services Pharmacy/Pharmacy Department.

In the Emergency Department (ED) of SISMANOGLIO General Hospital of Attika (Athens-Greece) operates:

1. Waiting area for health recipients.

2. Office for the Protection of the Rights of Patients Health Services

3. Patient Admission Office (ED) with electronic registration and issuance of the Evaluation and Nursing Intervention Sheet for ED patients.

4. Medical examination room for (TRIAGE) with electronic registration of specific specialty addressing.

5. Main resuscitation room and secondary resuscitation room.

6. Twelve (12) specialty examination rooms.

7. Minor Trauma Surgery unit.

8. ENT (ear-nasal-troat)examination room

9. Ophthalmology examination room

10. Short hospitalization Ward - Fourteen (14) beds 

11. Ultrasound unit.

12. Diagnostic Imaging Department’s (Rx/US/CT/MRI/Interventional Radiology).

13. Infectious Disease Isolation Room.

14. Outdoor Mass Disaster Prevention Unit with outdoor Bathtub zone and equipment of Personal Protective Equipment.

           

Back to Table of Contents


Medical Personnel

ID NAME GRADE MEDICAL SPECIALTY

1

KALDIS VASILIOS

CONSULTANT-DIRECTOR OF ED

SURGEON-INTENSIVIST

2

CHRISTAKOPOULOS EFSTRATIOS

CONSULTANT

CARDIOLOGIST

3

NTIKOUDI EUAGGELIA

CONSULTANT

PULMONOLOGIST-INTENSIVIST

4

BATIANI POLIXENI

CONSULTANT

PULMONOLOGIST

5

SOFIANOU AIKATERINI

CONSULTANT

SURGEON

6

KOLOKYTHA STAVROULA

CONSULTANT

PULMONOLOGIST-INTENSIVIST

7

GEORGIOPOULOS KONSTANTINOS

CONSULTANT

INTERNAL MEDICINE-INTENSIVIST

8

KARLIS GEORGIOS

CONSULTANT

INTERNAL MEDICINE-INTENSIVIST

9

TSEKOURAS KONSTANTINOS/APOSTOLOS

CONSULTANT

SURGEON

10

TSITSINAKIS GEORGIOS

CONSULTANT

CARDIOLOGIST

11

ORFANOS STAMATIOS

CONSULTANT (LOCUM)

SURGEON

12

ZAFEIRIADOU PARASKEVI

CONSULTANT (LOCUM)

SURGEON

TRIAGE ASSISTING MEDICAL STAFF

13

VASILAREAS VASILIOS

CONSULTANT

PULMONOLOGIST

14

AVRAMIDIS CHARALAMPOS

CONSULTANT

SURGEON

Back to Table of Contents


ED Nurse Personnel

ID NAME GRADE Notes

1

GLEKA PANAGIOTA RN

HEAD NURSE

2

GEROLYMATOU SOFIA RN

DEPUTY CHIEF NURSE

3

LOUDOVIOTI ALEXANDRA RN

---

4

SALTAGIANNIS ATHANASIOS RN

---

5

PERPERI EUTHIMIA RN

---

6

RAGKOU ALEXANDRA RN

---

7

DRAKOPOULOU EUAGGELIA RN

---

8

MAMALI VASILIKI RN

---

9

TIMPANIDOU MARIA RN

---

10

SAITA MARIANNA RN

---

11

GKANI AIKATERINI RN

---

12

GIANNAKARA ELLI RN

---

13

ANDROUTSOS IOANNIS RN

---

14

ALEXANDRAKI MARIA AN

---

15

KARATOLIOU AIKATERINI AN

---

16

EUAGGELOU MARIA AN

---

17

FLETOURI GEORGIA AN

---

18

PAULOU VASILIKI AN

---

19

RIZOU MARIA AN

---

20

MPAKA ELLI AN

---

21

LAMPOURA ATHINA Ausiliary Personel

---

Back to Table of Contents


Educational Program

EDUCATIONAL PROGRAM 2020/2021 EMERGENCY DEPARTMENT
ID Date (Day/Month/Year) SUBJECT PRESENTATION PRESENTATION MATERIAL (pdf type of file)
(ascending order)

1

30/01/2020

Vascular Access Mr. Orfanos MD General Surgeon (ED)

2

27/02/2020

Triage scales in the ED Mr. Tsiftsis Dimitrios MD Surgeon Director of the General Hospital of Nikaia ¨AgiosPanteleimon¨

3

27/02/2020

ESI Scale (emergency severity index) - presentation of cases Ms. Elfelach Nadia MD Surgeon ED, GH Nikaia ¨AgiosPanteleimon¨

4

27/02/2020

Nursing protocols in Vascular Access Mr. Xythalis Dimitrios RN General Hospital of Sismanoglio

5

22/09/2020

Cardiopulmonary resuscitation (schockable/non scockable rhythms) Mr. G. Karlis MD

6

08/10/2020

Acute Coronary Syndromes Mr. E. Christakopoulos MD

7

20/10/2020

Exacerbation of Bronchial Asthma-Exacerbationof COPD Ms. P. Batiani MD

8

13/11/2020

Treatment of Multi-Injured patient (ATLS Part A) Ms. A. Sofianou MD

9

25/11/2020

Treatment of Multi-Injuriedpatient(ATLS Part B) Ms. P. Zafeiriadou MD

10

07/12/2020

Sepsis/Septic Shock Mrs. S. Kolokytha MD

11

15/12/2020

Diabetic Ketoacidosis Mr. K. Georgiopoulos MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

12

12/01/2021

Pulmonary Embolism Mrs. E. Ntikoudi MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

13

28/01/2021

Acute Pancreatitis Mrs. K. Tsekouras MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

14

09/02/2021

Placement of central venous lines Mr. St. Orfanos MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

15

25/02/2021

Shock, DD and Management Mr. G. Karlis MD

16

09/03/2021

Poisonings Mr. K. Georgiopoulos MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

17

29/03/2021

Acute Thoracic Pain-Surgical Causes Ms. P. Zaferiadou MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

18

06/04/2021

Pain of the Right Hypochondrium,Investigation and DD Mr. St. Orfanos MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

19

22/04/2021

Pelvic pain, Investigation and DD Mr. K. Tsekouras MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

20

14/05/2021

Glasgow Scale, Most common causes of coma Mrs. S. Kolokytha MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

21

26/05/2021

Use of Transthoracic Ultrasound in the ED Mrs. E. Ntikoudi MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

22

08/06/2021

Frequent arrhythmias and treatment Mr. G. Tsitsinakis MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

23

16/06/2021

Non-invasive Mechanical Ventilation/High Flow Indications and Use Mrs. P. Batiani MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

24

28/06/2021

Burn Management Ms. A. Sofianou MD ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

25

07/10/2021

Airway Management-Rapid Sequence Intubation (RSI)

Kandrevioti S. MD, Consultant Anesthesiologist, Sismanoglio ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

26

21/10/2021

Airway management-Supraglottic Ventilation (2nd generation)

Kokolaki M. MD, Consultant Anesthesiologist, Sismanoglio ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

27

04/11/2021

Basic Principles in the management of the critically ill in the ED under mechanical respiratory support

Kaisaris A. MD, Consultant intensivist, ICU Sismanoglio

Sakagianni A. MD, Consultant intensivist, ICU Sismanoglio

ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

28

18/11/2021

 Civil Liability of Doctors and Nurses in the Emergency Department

Leon Grigoris, Forensic Pathologist, President of the Hellenic Society of Forensic Medicine ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

29

29/11/2021

Hemostasis Disorders-Management of Methaemorrhagic Shock by Thromboelastography (TEG)

  The Experience of a Trauma Center (GNA KAT)

Markopoulou D., Consultant Anesthesiologist-Intensivist, ICU GNA KAT

Filippou L., Consultant Anesthesiologist-Intensivist, ICU GNAKAT

Papadaki E., Consultant Anesthesiologist-Intensivist, ICU GNA KAT

Alamanos I., Consultant Anesthesiologist-Intensivist, ICU GNA KAT

ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...
On a weekly basis there will be a bibliographic Update and Discussion of interesting cases. There will also be a discussion on morbidity and mortality (M&M's).
The Training Program of the Emergency Department of the SISMANOGLIO General Hospital  of Attika (Athens-Greece) is in accordance with the training time requirements of the Specialty of Surgery, Internal Medicine (four months) and Anesthesiology (two months) in Emergency Medicine-ED, of the residents (FEK 4138/2018 and Sheet No.2382/2018).

  * At the same time, a training program will be developed in the Emergency Nursing ED *

Back to Table of Contents


Contact Info-Map of approach

SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBLE DIRECTOR: Vasileios K. Kaldis M.D.
Vasileios K. Kaldis M.D. Surgeon - Intensivist Consultant
Head of Emergency Department Sismanoglio General Hospital Athens Greece

Telephone number: (0030)213-2058826
e-mail: dnths-tep@sismanoglio.gr

Head nurse: Gleka Panagiota

Telephone number: (0030)213-2058036
e-mail: nosil_tep@sismanoglio.gr

Secretarial support: Sklavena Aikaterini

Telephone number: (0030)213-2058873
e-mail: tepsis@sismanoglio.gr

Office for the Protection of Recipients of Health Services

Telephone number: (0030)213-2058821
e-mail: gypoliti@sismanoglio.gr

Map of approach with vehicle to the Hospital's INTERSECTIONAL EMERGENCY DEPARTMENT - GROUND FLOOR OF N3 BUILDING

Back to Table of Contents


Useful Internet links

General Interest Special Interest Medical Journalism
Εφημερίες Νοσοκομείων Αττικής (only in Greek) Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (only in Greek) Ιατρικά Νέα | Ειδήσεις | Υγεία | Διατροφή | Docmed.gr (only in Greek)
Εφημερεύοντα Φαρμακεία (only in Greek) Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (only in Greek) Ειδήσεις υγείας από το HealthReport.gr (only in Greek)
Δικαιώματα Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (only in Greek) Hellenic Portal for the Holistic Management of Sepsis ygeianet.gr - Δικτυακή Πύλη για την ΥΓΕΙΑ (only in Greek)
Οδηγίες Προστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Greek) Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης [ΕΕΚΑΑ] (only in Greek) Virus.com.gr - Ο απόλυτος προορισμός ενημέρωσης για την υγεία, τη φαρμακοβιομηχανία και την ιατρική επιστήμη (only in Greek)
Info about Coronavirus disease (COVID-19) European Resuscitation Council -
Self Protection Guidelines from the General Secretariat for Civil Protection Johns Hopkins Medicine -
- European Society For Emergency Medicine -
- ESICM – European society of intensive medicine -
- COVID-19 Skills Preparation Course - ESICM -

Back to Table of Contents


Our Information Technology (IT) Services are accessible by Computers and Mobile (tablets, mobile phones etc) devices!

Prefer to use latest versions of web browser programs.

The electronic mechanisms/web pages of the current IT System, have been implemented (programming code) by the use of Advanced IT Technologies (HTML, HTML5, JavaScript, PHP). Web pages have been designed working under HTTPS (secure) PROTOCOL, ensuring the Owner's Identity and the Reliability of the Data which concentrated by that!


Back to Hospital's main Web Site