Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
"Δύο λόγια" για το Νοσοκομείο, βασικά στοιχεία επικοινωνίας


Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο


Πίσω από κάθε μεγάλο έργο υπάρχει ένα μεγάλο όραμα. Σ’ ένα τέτοιο όραμα θεμελιώθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο». Οι ιδρυτές του, οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, σφράγισαν με το όνομά τους τη βαριά και περήφανη κληρονομιά μιας μεγάλης οικογένειας που έκανε έργο το όραμά της για προσφορά στην πατρίδα.


Ο πατέρας των ιδρυτών, Ιωάννης Σισμάνογλου, σημαίνων έμπορος της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε μέγας ευεργέτης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και της Επιτροπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας στην Άγκυρα. Οι Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα τους, χρηματοδότησαν πολλά έργα του Ελληνισμού στην Πόλη, ενώ το 1922 παραχώρησαν ένα μεγάλο κτήμα στην Καβάλα για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τέλος, αφουγκραζόμενοι με ευαισθησία τις ανάγκες της εποχής, ίδρυσαν δύο Αντιφυματιολογικά Ινστιτούτα που φέρουν το όνομά τους στην Αττική και στη Κομοτηνή.


Στις 6 Δεκεμβρίου του 1936, κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της ανέγερσης του Φυματιολογικού Ιδρύματος Αττικής, από τον Κωνσταντίνο Σισμάνογλου. Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αττικής κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη του μηχανικού Π. Μανουηλίδη, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Γ. Οικονομίδη.


Κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκόσμιου Πόλεμου χρησιμοποιήθηκε σαν γενικό νοσοκομείο, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από τους Γερμανούς. Το 1946 λειτούργησε και πάλι ως νοσοκομείο θώρακος. Το 1972 άρχισε να νοσηλεύει και ασθενείς άλλων παθήσεων, ενώ το 1985 εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. και μετατράπηκε και επίσημα σε Γενικό Νοσοκομείο.


Στη νέα, εκσυγχρονισμένη του μορφή, το Σισμανόγλειο ΓΝΑ, δίνει καθημερινά τη μάχη για τον άνθρωπο σύμφωνα με το όραμα των ιδρυτών του. Διευρυμένο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, λειτουργίες, επιστημονικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί πλέον έναν πολυδιάστατο εθνικό οργανισμό – σημείο αναφοράς στην υπηρεσία της Υγείας της σύγχρονης Ελλάδας.


Η ανθρωποκεντρική αυτή φιλοσοφία που του ενστάλαξαν οι ιδρυτές του, έχει, πλέον, αποκτήσει ευρύτερο και πιο σαφές περιεχόμενο. Το όραμα για φροντίδα της Υγείας επεκτάθηκε πλέον στην προληπτική ιατρική, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και θεραπείες, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομικών ιατρικών πρακτικών που δεν υπηρετούν, απλά, την υγεία, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.


Σήμερα, η μεγάλη αποστολή του Σισμανογλείου περιλαμβάνει, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την παροχή υπηρεσιών υγείας, ισότιμα, σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Επιπλέον, το Σισμανόγλειο επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό έργο παρέχοντας ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών και νοσηλευτών και εκπονώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας αποτελεί μια άλλη βαρύνουσα προτεραιότητα για το Σισμανόγλειο, το οποίο εφαρμόζει και αναπτύσσει πρότυπα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και ανάλογους φορείς.


Τέλος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στη χώρα μας, το Σισμανόγλειο συνεργάζεται με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες υγείας στα πλαίσια εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας της υγείας σε εθνικό επίπεδο.


Τηλεφωνικό κέντρο213 - 20.58.001 (60 γραμμές)
Πληροφορίες ασθενών213 - 20.58.100
E-mailinfo@sismanoglio.gr
ΔιεύθυνσηΣισμανογλείου 1 - Τ.Κ.151 26 - Μαρούσι


Χάρτης Περιοχής