Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ευρίσκεται στο κτίριο Ν4, στον όροφο Ν1. Στην Μονάδα υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, μηνιαίως, 40 μόνιμοι ασθενείς τρείς φορές την εβδομάδα επί 4ωρο, έκτακτοι ασθενείς των εφημεριών καθώς και ασθενείς διαφόρων κλινικών του νοσοκομείου που χρειάζονται αιμοκάθαρση.


Η ΜΤΝ διαθέτει ένα μεγάλο θάλαμο με 19 μηχανήματα τεχνητού νεφρού, στον οποίο αιμοκαθαίρεται η πλειονότητα των ασθενών και έναν μικρότερο με 6 μηχανήματα για τους ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα. Παράλληλα, η μονάδα έχει εγκατεστημένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τρία μηχανήματα τεχνητού νεφρού, εκτελώντας συνεδρίες αιμοκάθαρσης σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με νεφρική ανεπάρκεια.


Επιπλέον η ΜΤΝ διαθέτει ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς νοσηλευόμενους στις διάφορες κλινικές του νοσοκομείου με ένδειξη θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης. Επίσης από την ΜΤΝ παρακολουθούνται ασθενείς με νεφρολογικά προβλήματα σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου.


Από το 1991 και σε συνεργασία με το βιοχημικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας έγινε για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο μέτρηση των επιπέδων αλουμινίου του ορού με την μέθοδο της ηλεκτροθερμικής ατομικής απορρόφησης.


Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί Νεφρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 12:00 έως τις 14:00.