Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ :


- Εφημερίες Νοσοκομείων Αττικής
- Εφημερίες Φαρμακείων Αττικής
- Υπουργείο Υγείας
- Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
- Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
- Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
- Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας (έγγραφο σε pdf μορφή)
- Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
- Διαχείριση Κωδικοποιήσεων Νόσων-Διαγνώσεων (ICD-10)/Ιατρικών Πράξεων