0

 

 

 

 

 

Υποδιεύθυνση/Υπηρεσία Πληροφορικής Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο

Προφίλ    Στελέχωση    Επικοινωνία    Χάρτης


Επιστροφή στον Κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου

1


 

Προφίλ Υπηρεσίας Πληροφορικής - Δραστηριότητες

            To εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικής του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της αλματώδους αύξησης των αναγκών για ταχεία παροχή εξειδικευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών / υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής της πληροφορικής τεχνολογίας σε αυτό, είναι υπεύθυνο για την μέριμνα, την ανάλυση, σχεδίαση, προγραμματισμό και υλοποίηση σχεδίων πληροφορικής, με στόχο την επίτευξη, διασφάλιση και συνέχιση των ανωτέρω επιδιώξεων που αποτελούν διαρκή αυτοσκοπό του.

            Με δεδομένο ότι η πληροφορική τεχνολογία εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Υπηρεσία στοχεύει στη συνεχή εξοικείωση και προσαρμογή των εργαζομένων του Νοσοκομείου, στα νέα δεδομένα της χρήσης των τεχνολογιών αυτών που εξελίσσονται συνεχώς.

            Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποδεικνύουν την ζωτικότητα της Υπηρεσίας αλλά και την αναγκαιότητα αποφασιστικών παρεμβάσεών της σε πληθώρα διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Την προσπάθεια εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ακολουθεί η επιτακτική ανάγκη της πλήρους στελέχωσης και της διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ενδεικτικά, περιεκτικά αναφέρονται οι κάτωθι Δραστηριότητες της Υπηρεσίας:

1.       επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη υπολογιστικού εξοπλισμού από το Προσωπικό της Υπηρεσίας’ στα Πλαίσια αυτά η ίδια η Υπηρεσία Πληροφορικής τα τελευταία 15 χρόνια σταδιακά ανέπτυξε Τεχνικό Τμήμα με χρόνους ανταπόκρισης κάτω των 20’ για το 95% των αναφερόμενων τεχνικών προβλημάτων

2.       επιτόπια Εκπαίδευση Πληροφορικής όπου αυτό είναι δυνατό από το Προσωπικό Πληροφορικής

3.       μέριμνα για τη διασφάλιση Λειτουργικότητας-Υποστήριξης Εμπορικών Εφαρμογών και Δικτυακών Υποδομών που αξιοποιούνται από επιμέρους Υπηρεσίες του Νοσοκομείου (Διαχειριστικό Ασθενών Λογισμικό, Μηχανογράφηση Εργαστηρίων)

4.       επεκτάσεις/αναβαθμίσεις Δικτυακών Υποδομών

5.       ανάπτυξη/υλοποίηση Ασυρμάτων Υπο-δικτύων από το Προσωπικό της Υπηρεσίας με ΙΔΙΑ μέσα (π.χ. υλοποίηση εκπαιδευτικής αίθουσας 20 σταθμών εργασίας, παροχής ποικίλων διαδικτυακών υπηρεσιών με πολιτική ασφαλείας, ασύρματου δικτύου πρόσβασης [Wi-Fi HOTSPOT] σε Υπηρεσίες Διαδικτύου στην Μονάδα Κυστικής Ίνωσης και στην Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου)

6.       εφαρμογή Πολιτικής Ασφαλείας για το σύνολο εφαρμογών και υποδομών σε μέσα και εφαρμογές

7.       διαχείριση και συγκροτημένη παροχή υπηρεσίων email, web μέσω «Σύζευξις»

8.       πλήρης (με ΙΔΙΑ μέσα) υποστήριξη (ανάλυση-σχεδίαση-προγραμματισμός-υλοποίηση νέων ενοτήτων-υποστήριξη-συντήρηση) για το Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου (sismanoglio.gr, sismanoglio.eu)

9.       ανάλυση/σχεδίαση/προγραμματισμός στο 100% από το Προσωπικό της Υπηρεσίας υποσυστημάτων πληροφοριακών εφαρμογών για Τμήματα, βάσει αιτημάτων τα οποία δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες Εμπορικές Εφαρμογές (με μηδενικό κόστος για το Νοσοκομείο). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εγκατεστημένες και πλήρως λειτουργικές εφαρμογές που βρίσκονται σε πλήρη αξιοποίηση:

10.   οι όποιες Εφαρμογές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται από το Προσωπικό της Υπηρεσίας (9), υποστηρίζονται και αναβαθμίζονται με αποκλειστική μέριμνα του Προσωπικού της Υπηρεσίας

11.   συγκέντρωση Στατιστικών, Επεξεργασία και Εξαγωγή Συγκεντρωτικών για το σύνολο των Υπηρεσιών

12.   Τεχνική και Εκπαιδευτική Υποστήριξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας: Ξενώνας Προεφήβων και Εφήβων "ΟΡΜΟΣ Νέας Παλλήνης", Ξενώνας "ΤΟ ΣΠΙΤΙ" για Εφήβους 14-17 ετών Παλλήνης και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Παλλήνης

13.   Το ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων 'Α. Φλέμιγκ', φέρει εσωτερικά το υφιστάμενο -πριν τη "διασύνδεση"- υπάρχον Τμήμα Πληροφορικής

Εν κατακλείδι, η Υπηρεσία Πληροφορικής από την πλευρά της καθημερινά συνεισφέρει με πραγματικά δεδομένα, στην κοινή κατεύθυνση βελτίωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και αναβάθμισης της εικόνας του χώρου, μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας καλής θέλησης και συνεργασίας, που αποτελεί –εξίσου με τα προηγούμενα- βασικό συστατικό στοιχείο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

 

Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Στελέχωση Υπηρεσίας - Ανθρώπινο Δυναμικό

Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου/ης

Κλάδος - Ειδικότητα

Email

Πετροπούλου Σταυρούλα

Π.Ε. Πληροφορικής

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου (Αλφαβητικά)

Κλάδος - Ειδικότητα

Email

Αργιανάς Δημήτριος

Τ.Ε. Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων (Τ.Ε.)

Λαρεντζάκης Γεώργιος

Δ.Ε. Πληροφορικής

Λουπέλης Ευάγγελος

Τ.Ε. Πληροφορικής / Μηχανικός Πληροφορικής (Τ.Ε.)

Μακράκη Μαρία

Δ.Ε. Πληροφορικής

Ορφανός Γεώργιος

Π.Ε. Πληροφορικής

Παπαδόπουλος Παρασκευάς

Τ.Ε. Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων (Τ.Ε.)

Πετρούτσος Αλέξανδρος

Π.Ε. Πληροφορικής

Σταύρακα Ευαγγελία

Τ.Ε. Πληροφορικής

Τζίνα Σταυρούλα

Δ.Ε. Πληροφορικής

Τσαφαρίδου Μάνια

Δ.Ε. Πληροφορικής / Προγραμματίστρια Η/Υ (Δ.Ε.)


Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Υπηρεσία Πληροφορικής


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : 213 - 2058 - 231 / 514 / 515 / 372 / 392 / 415 / 134 / 234 / 445 / 023
Κεντρικό Email ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(αυτόματα το email προωθείται σε όλο το Προσωπικό της Υπηρεσίας)
Fax ---
Διαδικτυακός Τόπος (web site) Υπηρεσίας Πληροφορικής www.sismanoglio.gr/it
Διαδικτυακός Τόπος (web site) Νοσοκομείου www.sismanoglio.gr
Γραφεία Υπηρεσίας Πληροφορικής : ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - ΙΣΟΓΕΙΟ (Διοικητικές Υπηρεσίες)

Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


4


 

Χάρτης Περιοχής προσέγγισης στο Νοσοκομείο


Τέρμα Οδού Σισμανογλείου - Υπηρεσία Πληροφορικής : ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - ΙΣΟΓΕΙΟ (Διοικητικές Υπηρεσίες)

Συγκοινωνία : Από ΗΣΑΠ Αμαρουσίου μέσω Γραμμής 030 Τοπικού Λεωφορείου (Τέρμα Σισμανόγλειο)

Χάρτης

Επιστροφή στις Κύριες Επιλογές


 


Επιστροφή στον Κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου


Υπηρεσία Πληροφορικής ΓΝΑ Σισμανόγλειο