Σισμανόγλειο ΓΝΑ : ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                   


    Οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας στα  Νοσοκομεία περιγράφονται στο Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 32/τ.α/27-3-86) όπου στο άρθρο 10 παρ.3 αναφέρεται  ότι τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, έχουν «την ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους, για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν  τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά την μέριμνα για  την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας».

    Το αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ.50/89 όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία  με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν  α) στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων  και β) στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας  ατόμων και ομάδων  με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα.

    Με τον Νόμο 2889/01(αρ.6 παρ.6) τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας εντάσσονται στην Ιατρική Υπηρεσία και έτσι στον Οργανισμό του ΓΝΑ Σισμανόγλειο του 2007 αρ.φύλλου 1859 (Αρ.11 παρ.3) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας εντάχθηκε στην Ιατρική Υπηρεσία με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές, που έχουν ήδη περιγραφεί και με ιδιαίτερη αναφορά  στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη προς τους ασθενείς.

    To Τμήμα εφαρμόζει μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα, Ομάδες, Οικογένειες και Κοινότητα. Παρέχει συμβουλευτική και υποστηρικτική βοήθεια σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν ασθένειες, οι οποίες  επηρεάζουν τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Διαμεσολαβεί ανάμεσα στην οικογένεια και στους ειδικούς υγείας, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή επικοινωνία, η οποία ενισχύει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

    Καθοδηγεί και μεριμνά για την μετανοσοκομειακή φροντίδα και κοινωνική αποκατάσταση ασθενών με  ή χωρίς οικογενειακό περιβάλλον και  με έντονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα συνεργαζόμενη  με ένα δίκτυο κοινοτικών Υπηρεσιών και φορέων  όπως Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων , Γηροκομεία, Κοινωνικούς  Ξενώνες, Εκκλησιαστικούς χώρους Αστυνομικά Τμήματα, Δήμους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πρεσβείες, Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας κ.α.

    Συνεργάζεται επίσημα με Εθελοντικούς φορείς  όπως την Εθελοντική Διακονία Ασθενών  για την υποστήριξη μοναχικών ασθενών κατά την νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο.

    Από το 2013 υπάρχει συνεργασία με τη Δράση του Εθνικού Θεάτρου «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ», το οποίο αποτελεί μέσο έκφρασης για τους ασθενείς που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

    Τέλος κάθε χρόνο εκπαιδεύονται από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης σε συνεργασία με τα Α.Τ.Ε.Ι.           


Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί

    Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας και καλύπτουν όλες τις Κλινικές του Νοσοκομείου, τις ειδικές Μονάδες (ΜΕΘ, Μονάδα Νεφρού, Μονάδα Κυστικής Ίνωσης), τα ΤΕΠ καθώς και τον Ψυχιατρικό Τομέα. Υποστηρίζουν εξωτερικούς ή εσωτερικούς ασθενείς που παραπέμπονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, από άλλες Υπηρεσίες, προσέρχονται οι ίδιοι ή εντοπίζονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς. Οι παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών βοηθούν τον ασθενή  να ενδυναμώσει  τις υπάρχουσες δυνατότητές του αξιοποιώντας το δίκτυο κοινωνικών - υποστηρικτικών  δομών και προγραμμάτων.

    Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας απευθύνονται: μοναχικά  ηλικιωμένα άτομα, άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι,  πρόσφυγες, μετανάστες, χρήστες ουσιών, ασθενείς με οξύ ή χρόνιο πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας, ανίατες ασθένειες, κ.α.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας βρίσκεται στον 4ο όροφο του Kεντρικού κτιρίου.


Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνα: 213-2058136 και 213-2058701

E-mail: koinoniki-ypiressia@sismanoglio.gr 


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας : http://www.moh.gov.gr/

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: http://www.ypakp.gr/  

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: http://www.ekka.org.gr/

ΕΟΠΥΥ: http://www.eopyy.gov.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης: http://www.cysticfibrosis.gr (τηλέφωνα επικοινωνίας: 697-8026718 & 697-8027234)

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (email: info@eae.gr, τηλέφωνo επικοινωνίας: 210-7211806)

Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6401477)

 

 

Η παροχή βοήθειας σε άτομα με χρόνιες ασθένειες, ώστε να ζουν τη ζωή τους ενεργά και παραγωγικά, έχει μεγάλη κοινωνική και οικονομική αξία.

Παρατίθενται σύλλογοι και οργανώσεις για τη στήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα:
Στήριξη πασχόντων από ALZHEIMER και των οικογενειών τους:
ΝΕΣΤΩΡ (Ψυχογηριατρική Εταιρεία) www.nstr.gr 210 8235050
ETAIΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ www.alzheimerathens.gr 210 7013271
Στήριξη ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους:
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ www.almazois.gr 210 4180006
AΓΚΑΛΙΑΖΩ www.oekk.gr 210 4181641
ΚΕΦΙ www.anticancerath.gr 210 6468222
Στήριξη οροθετικών ασθενών:
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ www.kentrozois.gr 210 7257617
Eλληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη: www.elodi.org 210 8838113
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών: www.psnrenal.gr 210 7771176
 

«Δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, μέχρι το να είσαι δυνατός γίνει η μόνη σου επιλογή»

 


Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου