ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο)                   

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Εμπιστευτικότητας


  •       Το Νοσοκομείο διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (το θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται στο τέλος της ενότητας).

  •       Κατά τη νοσηλεία σας ή πριν μπείτε στο Χειρουργείο οι θεράποντες ιατροί θα σας ενημερώσουν για τις εξετάσεις ή την επέμβαση που θα υποβληθείτε και θα σας ζητήσουν να υπογράψετε σχετικό έντυπο συγκατάθεσης, με το οποίο θα επιβεβαιώσετε ότι σας ενημέρωσαν και ότι εσείς ή η οικογένειά σας κατανόησε τα λόγια του ιατρού.

  •       Δεν ζητείται ενυπόγραφη συγκατάθεση στις επείγουσες περιπτώσεις, που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας.

  •       Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων που επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει άλλον ή άλλα πρόσωπα που ο ίδιος υποδεικνύει.

  •       Αν το άτομο δεν έχει την ικανότητα να συναινέσει για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός ενημερώνει στο βαθμό που είναι εφικτό ή και ενημερώνει και τρίτο πρόσωπο που έχει την εξουσία να συναινέσει για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης.

  •       Τηρείται το ιατρικό απόρρητο και οι πληροφορίες δεν μεταφέρονται σε οποιονδήποτε.

  •       Η άρση του ιατρικού απόρρητου επιτρέπεται υπό συνθήκες που θα σταθμίσει ο θεράπων ιατρός και έχουν σχέση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και το έννομο συμφέρον του ασθενή.

  •       Εάν τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς λόγους θα σας ενημερώσει ο θεράπων ιατρός και θα δώσετε ενυπογράφως τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε αναλόγως του ενδιαφέροντός σας, από τους ακόλουθους συνδέσμους, προκειμένου να μάθετε τι προβλέπουν οι νόμοι για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και τη διαχείριση αυτών:

Α) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Β) Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Γ) Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων


…δεν είσαι μόνος… είμαστε εδώ για εσένα…


Επιστροφή στην έναρξη της τρέχουσας σελίδας

Επιστροφή στην Κύρια Σελίδα του ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου