ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο)                   

Εισαγωγή στο Νοσοκομείο


Θα φροντίσουμε η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο να είναι απλή και γρήγορη.

  •       Η απόφαση, για την εισαγωγή για νοσηλεία (έκτακτη ή προγραμματισμένη), λαμβάνεται από τον ιατρό που σας εξέτασε. Θα σας δώσει ένα υπογεγραμμένο χειρόγραφο έντυπο-εισιτήριο.

  •       Το εισιτήριο που θα σας δώσει ο Ιατρός πρέπει να το παραδώσετε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών (ισόγειο κοντά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών)

  •       Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών θα εισάγει τα στοιχεία σας στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου και θα σας δώσει ένα έντυπο-εισιτήριο με προτυπωμένα τα στοιχεία ταυτότητας και ασφάλειας, τη διάγνωση και το τμήμα εισαγωγής στο οποίο θα νοσηλευτείτε.

  •       Επιπλέον, θα σας δώσει και ένα ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσετε και να το παραδώσετε όταν εξέλθετε από το Νοσοκομείο.

Σκοπός είναι να διαπιστώσουμε αν είσαστε ευχαριστημένοι από τη νοσηλεία/εξέταση και να μελετήσουμε τις προτάσεις που θα υποβάλετε για βελτίωση.

  •       Το προτυπωμένο έντυπο-εισιτήριο, που σας έδωσε το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, θα το επιδείξετε και θα το παραδώσετε στο Τμήμα Νοσηλείας.

  •       Για την εισαγωγή σας για νοσηλεία συστήνεται να έχετε μαζί σας:

-  Το βιβλιάριο υγείας

-  Την αστυνομική σας ταυτότητα

-  Ιατρικό ιστορικό (προηγούμενες εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, φαρμακευτική αγωγή)

  •       Τα παραπάνω στοιχεία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για την περίπτωση τακτικής (προγραμματισμένης) εισαγωγής.

  •       Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και όταν ο ασθενής, λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν διαθέτει τα παραπάνω στοιχεία, η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί και θα υπάρχει εκκρεμότητα υποβολής στοιχείων ταυτότητας και ασφάλειας.

  •       Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών θα σας ενημερώσει για το κόστος κάλυψης της νοσηλείας σας.

Ειδικότερα,

-         Εάν κατέχετε δημόσια ασφάλεια, το κόστος θα καλυφθεί από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Μπορεί να απαιτηθεί να κρατηθεί το βιβλιάριο υγείας για όσο διάστημα θα νοσηλευτείτε.

-         Εάν κατέχετε ιδιωτική ασφάλεια, θα πρέπει να καταβληθεί το κόστος και να απαιτήσετε μετά αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Χρέους.

-         Εάν είστε ιδιώτης (δεν υποβάλετε παραστατικό ότι είστε ασφαλισμένος) θα πρέπει να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Χρέους και να καταβάλετε το κόστος νοσηλείας πριν φύγετε από το Νοσοκομείο.

-         Εάν είστε ανασφάλιστος με ΑΜΚΑ ή ανήκετε σε ευάλωτες ομάδες, θα ενημερωθείτε για την σχετική νομοθεσία για δωρεάν νοσηλεία.

-         Εάν είστε Ευρωπαίος Πολίτης, κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας (Ε111) πρέπει να ενημερώσετε το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

 

…δεν είσαι μόνος… είμαστε εδώ για εσένα…


Επιστροφή στην έναρξη της τρέχουσας σελίδας

Επιστροφή στην Κύρια Σελίδα του ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου